headerphoto

Aktualności


INFORMACJA DLA KLIENTÓW  - WYTWÓRCÓW ODPADÓW

ZOBOWIĄZANYCH DO PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW

BDO: BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI

Przedsiębiorcy z nowym obowiązkiem.

20.01.2020

    Z dniem 1. stycznia 2020 r. wszedł w życie elektroniczny system ewidencji odpadów BDO. Wytwórcy odpadów prowadzący ewidencję odpadów, są zobowiązani do posiadania wpisu w BDO w zakresie swojej działalności, a brak wpisu uniemożliwi wykonywanie odbiorów odpadów oraz wystawiania i potwierdzania KPO (kart przekazania odpadów).

W związku ze zmianą ustawy o odpadach wprowadzoną ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1403) od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów (w tym kart przekazania odpadów – KPO oraz kart przekazania odpadów komunalnych – KPOK), prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej BDO).

Jeśli przedsiębiorca wytwarzający odpady inne niż komunalne ( czyli odpady opakowaniowe, przemysłowe, w tym niebezpieczne) do 1 stycznia 2020r. nie zarejestrował się w BDO, żadna firma nie będzie mogła odebrać od niego odpadów.

Brak wpisu do BDO przez przedsiębiorcę, który ma obowiązek to uczynić, podlega, zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, karze aresztu albo grzywny, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Dodatkowo za prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru przedsiębiorcy, na podstawie art. 194 ust. 1 pkt 5 ustawy odpadach, WIOŚ (właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami) wymierza administracyjną karę pieniężną nie mniej niż 5000 zł i nie więcej niż 1 000 000 zł.

Zwolnienia z prowadzenia ewidencji odpadów

W dniu 30.12.2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. W sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Podmioty gospodarcze, które generują rodzaje i ilości odpadów określonych w ww. Rozporządzeniu są zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów, a tym samym nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru BDO.

Warto zwrócić jednak uwagę na fakt czy przedsiębiorstwo nie generuje innego rodzaju odpadów, niż odpady wymienione w Rozporządzeniu Ministra Klimatu lub czy nie przekracza ilości odpadów określonych w Rozporządzeniu, gdyż wówczas może się okazać, że jednak przedsiębiorca posiada obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów, a co za tym idzie posiadania numeru BDO.

Na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska: https://bdo.mos.gov.pl/ można sprawdzić, wypełniając ankietę, czy Państwo podlegacie pod obowiązek rejestracji w BDO, jakie są zasady rejestracji aby uzyskać zarówno numer rejestrowy, jak i prowadzić ewidencję w formie elektronicznej oraz złożyć stosowny wniosek.

Ministerstwo Środowiska oferuje pomoc zarówno techniczną (tel.: 22 369-20-66), jak i merytoryczną (tel.: 22 369-20-65).

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI  ODPADÓW KOMUNALNYCH W TARNOBRZEGU

- NIECZYNNY W WIELKĄ SOBOTĘ

17.04.2019

    Szanowni Mieszkańcy Tarnobrzega

Informujemy, że w dniu 20.04.2019r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Rusinowskiego 1 w Tarnobrzegu – będzie nieczynny.

ZMIANA ADRESU BIURA OBSŁUGI KLIENTA W TARNOBRZEGU

01.01.2017

    Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 roku, Biuro Obsługi Klienta SanTa-EKO Sp. z o.o.  zostało przeniesione na ul. Szeroką nr 8 w Tarnobrzegu (okolice kancelarii notarialnych).

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku

w godzinach 700-1600

ZAPRASZAMY

01.12.2016

    W roku bieżącym mija 20 lat od powstania SanTa-EKO - pierwszej prywatnej firmy w Regionie, zajmującej się odbiorem odpadów i ochroną środowiska.

  SanTa-EKO została zarejestrowania w ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w dniu 1 grudnia 1996r. Spółka została założona w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług na rynku ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

  Aktualnie SanTa-EKO to silna marka obecna na rynku usług, utrzymująca kontakty handlowe z licznymi Klientami i Partnerami branżowymi z terenu całej Polski. Lata doświadczeń i obecności na rynku to ciągły rozwój naszej firmy. Najwyższy poziom i profesjonalizm świadczonych przez nas usług potwierdza posiadany przez spółkę od 2004 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

  Świętując Jubileusz 20-lecia, życzymy wszystkim naszym Klientom, Kontrahentom i Partnerom pełnej satysfakcji ze współpracy z nami, dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzają, a także wyrażamy nadzieję, iż stałe zwiększanie jakości oferowanych przez nas usług zaowocuje dalszą, wieloletnią współpracą.

                            Z wyrazami szacunku

                            Tadeusz Zych

                            Prezes SanTa-EKO Sp. z o.o.


   


INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI

 26.01.2016

    Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2016r. nastąpiło przekształcenie Spółki Jawnej działającej dotychczas pod firmą: SanTa-EKO Tadeusz Zych, Izabela Rutowska Spółka Jawna w spółkę o nazwie: SanTa-EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SanTa-EKO Sp. z o.o.)
   Nowa spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000604615.
   Dane Spółki takie jak NIP, REGON, siedziba Spółki oraz adresy korespondencyjne pozostają bez zmian.TERMINY ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH
DLA GMINY GRĘBÓW

 26.01.2016

Pobierz

Pojemniki przeznaczone do gromadzenia zmieszanych odpadów
komunalnych dotychczas znajdujące się przy posesjach, w dalszym ciągu pozostają w Państwa użytkowaniu.


SanTa-EKO PARTNEREM KLASTRA  GOSPODARKI  ODPADOWEJ  i  RECYKLINGU

 18.12.2014

    Miło nam poinformować, iż od dnia 18 grudnia SanTa-EKO jest partnerem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Klaster stanowi platformę i obszar współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami zajmującymi się gospodarką odpadami, firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.


18-LECIE SanTa-EKO

 1.12.2014

  1 grudnia 2014r. to dzień Jubileuszu 18-lecia SanTa-EKO Sp.j. Dziękujemy za wszystkie życzenia kierowane na ręce Zarządu Spółki. ANKIETA "OPINIA NA TEMAT WYKONANEJ USŁUGI"

  1.12.2014

    Pragniemy poinformować Państwa, iż od dnia dzisiejszego za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą Państwo w sposób anonimowy wypowiedzieć się na temat jakości usług oferowanych przez firmę SanTa-EKO Sp.j.

  Nowy kwestionariusz Ankiety dedykowany jest zarówno dla Klientów indywidualnych jak również firm i podmiotów gospodarczych, którzy skorzystali z usług oferowanych przez naszą firmę.

    Ankieta zawiera tylko 9 pytań, wypełnienie kwestionariusza zajmie Państwu najwyżej kilka minut. W celu rozpoczęcia badania, proszę o kliknięcie w poniższy link:

Rozpocznnij Ankietę

    Dziękujemy za poświęcony czas!
ZMIANA GODZIN PRACY
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

  12.09.2014

  Uprzejmie informujemy, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców od dnia 15 września 2014r. nastąpiła zmiana godzin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) zlokalizowanego w Tarnobrzegu przy ul. Rusinowskiego 1.

   Od poniedziałku 15 września, w dni robocze (poniedziałek-piątek) PSZOK czynny jest w godzinach od 900 do 1700.

   Czas pracy PSZOK-u w soboty pozostaje niezmieniony (tj. od 800 do 1400).
15. ZGROMADZENIE OGÓLNE
ZWIĄZKU PRACODAWCÓW GOSPODARKI ODPADAMI

  09.06.2014

  W dniach 6-7 czerwca 2014r. gościliśmy w Sandomierzu członków Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

  To właśnie Sandomierz stał się miejscem 15. Zgromadzenia Ogólnego ZPGO, podczas którego świętowaliśmy także Jubileusz 10-lecia naszej organizacji.

  Licznie przybyli Goście – szefowie firm i przedsiębiorstw z terenu całej Polski zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zwiedzili zabytki Sandomierza, który zachwycił ich swoim pięknem i gościnnością.

   

   

   

   


DZIEŃ MATKI ZIEMI W GIMNAZJUM NR 2 W TARNOBRZEGU

  09.05.2014

   Dzień Matki Ziemi zorganizowali uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu. Firma SanTa-EKO w ramach propagowania postaw proekologicznych wśród młodzieży, zorganizowała zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy z zangażowaniem prowadzili zbiórkę elektrośmieci. SanTa-EKO UHONOROWANA TYTUŁEM JAKOŚĆ ROKU 2013
W KATEGORII USŁUGA

  24.03.2014

  Kolejne wyróżnienie dla firmy SanTa-EKO Sp.j. zostało przyznane przez Fundację Qualitas promującą jakość i wysokie standary w działalności gospodarczej: produkcyjnej, handlowej, usługowej, na rynku krajowym i zagranicznym. 

    W ogólnopolskim konkursie promującym jakość w Polsce, SanTa-EKO Sp.j. znalazła się w gronie 17 firm, które otrzymały ten prestiżowy tytuł w kategorii usługa.

  Tytuł Jakość Roku 2013 to nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim zobowiązanie do nieprzerwanego podążąnia ścieżką projakościowego rozwoju i nieustannego poszukiwania rozwiązań służących podnoszeniu jakości.

  Artykuł opublikowany na portalu Gazety Prawnej, poświęcony spółce SanTa-EKO można przeczytać tutaj.TYTUŁ GAZELI BIZNESU PO RAZ CZWARTY DLA SanTa-EKO Sp.j. !

 13.03.2014

  SanTa-EKO Sp.j. została już po raz czwarty nagrodzona tytułem GAZELI BIZNESU za rok 2013, potwierdzając tym samym przynależność do grona najdynamiczniej rozwijających się firm. 

  Organizatorem corocznego rankingu Gazel Biznesu jest Redakcja Pulsu Biznesu. Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. 

 W każdej edycji rankingu Gazel Biznesu badane są wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W 14 edycji rankingu zostały zweryfikowane wyniki osiągnięte w okresie 2010, 2011 i 2012.

 W tegorocznym rankingu Gazel Biznesu, SanTa-EKO Sp. j. uplasowała się na 46. miejscu w województwie świętokrzyskim.

 

 03.03.2014

  Wystarczy poluzować nakrętkę i zgnieść ręcznie butelkę. Można też zdeptać PET-a – ważne, żeby do pojemnika lub worka plastikowa butelka trafiła ZGNIECIONA.

   APELUJEMY! Konieczne jest zgniatanie wszystkich opakowań, które wrzucamy do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych na osiedlach w zabudowie wielorodzinnej, jak również do worków w zabudowie jednorodzinnej.

  Konieczne jest przede wszystkim zgniatanie butelek typu PET. Brak ich zgniecenia powoduje, że pojemniki i worki błyskawicznie wypełniają się. Wniosek wypływający jest niezwykle prosty - zgniatajmy wyrzucane PET-y. Ograniczenie objętości odpadów ma zarówno aspekt ekologiczny jak i ekonomiczny. Działanie to nie kosztuje nas wiele wysiłku, a w istotny sposób przyczynia się do ochrony środowiska.

Zapamiętaj!

    

LETNIE UTRZYMANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH

  03.03.2013

    W związku ze zbliżającym się sezonem letnim oferujemy usługi w zakresie letniego utrzymania terenów zewnętrznych.

  Oferujemy kompleksową obsługę terenów otwartych w zakresie ich właściwego utrzymania tj. zamiatanie, sprzątanie, mycie, koszenie, odbiór odpadów i inne.

  Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy firmy, przedsiębiorstwa, obiekty handlowe i wszystkich zainteresowanych. Wszelkie informacje można uzyskać w biurze SanTa-EKO lub pod nr tel.: 15 823-69-41 codziennie w godz. od 7:00 do 15:00.


SanTa-EKO  gra  FAIR  PLAY

 16.12.2013

  Miło nam poinformować, że SanTa-EKO Sp.j. uzyskała tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2013.

    To już po raz drugi nasza Spółka została uhonorowana tym prestiżowym tytułem (pierwszy certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play SanTa-EKO Sp. j. uzyskała w 2000r.)

   Do tegorocznej, XVI edycji programu zgłosiło się 455 firm z całej Polski, spośród których 436 przeszło dwustopniową weryfikację i spełniając wymagania regulaminowe, decyzją Kapituły Programu, uzyskało tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2013.
Zaznaczyć należy, że SanTa-EKO Sp.j. znalazła się w gronie jedynie sześciu firm nagrodzonych tytułem  "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2013 z terenu województwa świętokrzyskiego.

  Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest to przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość produktów. Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promowanie etyki w działalności gospodarczej.

   Firmy uzyskujące certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” udowadniają, że również w biznesie istnieją zasady etyczne, uczciwość i dobre praktyki.

  Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

       NOWE ZASADY GROMADZENIA ODPADÓW W TARNOBRZEGU PO DNIU  
1 LIPCA 2013r.  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 13.09.2013

Szanowni Państwo,

 Od dnia 1 lipca 2013 roku usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tarnobrzeg świadczy wyłonione w drodze przetargu Konsorcjum firm: SanTa-EKO Tadeusz Zych, Izabela Rutowska Sp.j., Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Stalowej Woli oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie.

 SanTa-EKO Sp.j. jako lider Konsorcjum jest podmiotem bezpośrednio realizującym odbiór odpadów.

  Przypominamy, że Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Tarnobrzega uchwalony przez Radę Miasta Tarnobrzega, zobowiązuje właścicieli nieruchomości  do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne. 

   W workach gromadzone powinny być wyłącznie odpady segregowane. Worki na odpady segregowane są dostarczane w systemie na podmianę w przypadających terminach odbioru odpadów. Ilość worków zostawionych = ilość worków wystawionych.

 Zwracamy uwagę na konieczności efektywnego wykorzystania worków do gromadzenia odpadów segregowanych. Wystawione worki POWINNY BYĆ PEŁNE. Nie należy wystawiać worka – szczególnie ze stłuczką szklaną – w którym znajduje się niewielka ilość szkła. Worek powinien być wykorzystywany do czasu jego całkowitego napełnienia.

 Zasady gromadzenia odpadów, częstotliwość z jaką odbieramy od Państwa odpady i całość systemu gospodarki odpadami w mieście zostały ustalone Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega  tj.  Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Tarnobrzega, do którego zarówno Państwo - Mieszkańcy jak też firma świadcząca usługi odbioru odpadów ma obowiązek się stosować.

   Prosimy Państwa o współpracę i wyrażamy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią się do utrzymania w zadowalającym stanie naszego lokalnego ekosystemu. 

POBIERZ:

Nowe zasady gromadzenia odpadów - nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej

Pobierz

Nowe zasady gromadzenia odpadów - zabudowa wielorodzinna

Pobierz

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA TARNOBRZEGA

Pobierz

DIAMENT FORBESA PONOWNIE DLA SanTa-EKO

 06.02.2013

  SanTa-EKO Sp.j. została ponownie wyróżniona w rankingu Diamentów Forbesa 2013. Wyróżnienie przyznawane jest przez Redakcję miesięcznika gospodarczego Forbes.

Wywiadownia Bisonde Polska zebrała dane o podmiotach gospodarczych, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego w 2012 roku. Na tej podstawie powstała baza firm, którym w tym roku wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności, a więc takich, które są rentowne (na podstawie wskaźnika EBIT oraz ROA), mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. 

  Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.  Pod uwagę wzięto firmy, które w 2011 roku osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 mln złotych. 

  Na listach Diementów znalazły się przedsiębiorstwa które osiągnęły najwięlkszy przeciętny wzrost wartości. 

 SanTa-EKO Sp.j. znalazła się w gronie wyróżnionych firm w województwie świętokrzyskim, plasując się na 15. miejscu wśród przedsiębiorstw o poziomie przychodów od 5 do 50 mln. PLN.

SanTa-EKO Sp.j.  PO RAZ TRZECI UHONOROWANA TYTUŁEM  
GAZELI BIZNESU !

 26.01.2013

  Miło nam poinformować, że SanTa-EKO Sp.j. została już po raz trzeci nagrodzona tytułem GAZELI BIZNESU za rok 2012, potwierdzając tym samym przynależność do grona najdynamiczniej rozwijających się firm. 

  Organizatorem corocznego rankingu Gazel Biznesu jest Redakcja Pulsu Biznesu oraz firma Caface Poland. Atutem plebiscytu jest to, że na tytuł Gazeli Biznesu przedsiębiorstwa muszą po prostu zapracować, osiągając coraz lepsze wyniki w kolejnych latach. O miejscu w rankingu decyduje bowiem procentowy przyrost obrotów, który firma osiąga w ciągu trzech lat. Nie jest to zatem nagroda przyznawana przez uznaniowe gremia, ponieważ wskaźnikiem jej otrzymania jest obiektywne ze wszech miar kryterium czyli wynik finansowy.

  Tegoroczna trzynasta już edycja rankingu została opracowana na podstawie analizy wyników firm z ostatnich trzech lat (2009-2011).

  W bieżącej edycji do rankingu zakwalifikowano o 15% przedsiębiorstw więcej niż w roku poprzednim i o jedną czwartą więcej niż dwa lata wcześniej. W tegorocznym rankingu SanTa-EKO Sp. j. uplasowała się na wysokim, 37. miejscu w województwie świętokrzyskim.


                                                Do góry