headerphoto

Demontaż i utylizacja materiałów zawierających azbest

   SanTa-EKO - działając na podstawie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz właściwych decyzji i zezwoleń - realizuje usługi w zakresie zagospodarowania materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych zawierających azbest. Usługa ta obejmuje demontaż, transport i zagospodarowanie oraz pełną dokumentację dla powyższych procedur.

Wykonujemy:

  • DEMONTAŻ m.in. pokryć dachowych - eternitu, płyt azbestowo-cementowych, płyt izolacyjnych z budynków mieszkalnych (w tym wielorodzinnych), innych elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych zawierających azbest.

Zapewniamy:

  • TRANSPORT zdemontowanych materiałów zawierających azbest na specjalne, przystosowane do tego składowiska odpadów niebezpiecznych
  • PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ

   Prace wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004.71.649), a także według zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie całego kraju.

   Dysponujemy grupą wykwalifikowanych Pracowników, posiadających odpowiednie uprawnienia, wykonujących prace profesjonalnie i z zachowaniem należytych środków ostrożności. Aby zapewnić kompleksową obsługę, nawiązujemy też współpracę z Firmami zajmującymi się wykonawstwem nowych pokryć dachowych.


                                                                     Powrót