headerphoto

Obsługa inwestycji w zakresie odbioru odpadów z budów i remontów

  SanTa-EKO świadczy usługi w zakresie kompleksowego zagospodarowania odpadów powstających w trakcie prowadzonych budów i remontów. Istnieje również możliwość jednorazowego wykonania usługi odbioru odpadów (komunalnych, budowlanych, gruzu, odpadów wielkogabarytowych), bez potrzeby podpisywania stałej umowy.


                                                                     Powrót