headerphoto

Dane firmy

       

       SanTa-EKO Sp. z o.o.
           
        Adres rejestracji:

        ul. Portowa 24
        27-600 Sandomierz

        Prezes Zarządu:             Tadeusz Zych
        V-ce Prezes Zarządu:     Izabela Rutowska

        Nr rejestrowy BDO: 000000430

        NIP 864-13-25-941
        REGON 830296989
        NR KRS 0000604615

        Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS

        kapitał zakładowy: 130 000,00 zł  

     
        Numery kont bankowych:

        BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
        22 1540 1131 2028 6222 9212 0001

        BANK SPÓŁDZIELCZY
        16 9434 0002 2001 1003 8263 0001