headerphoto

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

   SanTa-EKO prowadzi punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podstawą tej dzialalności jest wpis do rejestru dla zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod nr rejestrowym E0000089Z (decyzja z dnia 06.07.2006 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym /Dz. U. Nr 180, poz. 1495/ oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2006r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego /Dz. U. nr 6, poz. 39/). Posiadamy uprawnienia do podpisywania umów odbioru tego sprzętu. Zapraszamy producentów wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz prowadzących punkty sprzedaży detalicznej i elektronicznej tego typu sprzętu, do współpracy.                                                                     Powrót