headerphoto

Oferta dla podmiotów gospodarczych, Firm i Instytucji

    OGÓLNE ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH

  • Odbiór odpadów odbywa się z częstotliwością ustaloną z Klientem wg potrzeb, w oparciu o ustalony harmonogram lub na zgłoszenie telefoniczne.
  • Odbiory odpadów rozliczane są według realnie wywiezionych ilości odpadów komunalnych stałych tzw. "wywóz rzeczywisty"
  • Naszym Klientom korzystającym na podstawie podpisanej umowy z usług odbioru odpadów komunalnych stałych, pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych stałych zapewniamy
    W RAMACH USŁUGI - NIE NALICZAMY OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ POJEMNIKÓW!


OGÓLNE ZASADY ODBIORU ODPADÓW POCHODZENIA PRZEMYSŁOWEGO

  • Odbiór odpadów odbywa się według zapotrzebowania Klienta - według ustalonego harmonogramu lub na zgłoszenie telefoniczne.
  • SanTa-EKO odbiera odpady pochodzenia przemysłowego określone kodami odpadów w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów / Dz. U. nr 112 poz.1206/.
  • Dokumentacja stosowana na potrzeby ewidencji odpadów (karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadu) jest prowadzona według wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 8 grudnia 2010r.
NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY KARTY CHARAKTERYSTYKI ODPADU
i TESTY ZGOD i TESTY ZGODNOŚCI


ODBIÓR ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

Uwaga właściciele firm i instytucji

  Informujemy, że SanTa-EKO odbiera odpady opakowaniowe tj. makulaturę, folię, tworzywa sztuczne, styropian. Zapewniamy karty przekazania odpadu oraz dokumenty potwierdzające odzysk i recykling (DPO, DPR).
W celu uzgodnienia warunków odbioru odpadów opakowaniowych prosimy o kontakt z działem marketingu SanTa-EKO pod nr tel. 15 823-69-41UWAGA PROMOCJA!

    Wszystkim naszym obecnym i przyszłym Klientom ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE FACHOWE DORADZTWO w zakresie zasad gospodarowania odpadami. Doradzamy jak gromadzić bezpiecznie dany odpad, w jaki sposób go przechowywać, w jaki sposób prowadzić dokumentację.

  

   Jeżeli istnieje potrzeba jednorazowego odbioru odpadów bez podpisywania umowy stałej, można skorzystać z takiej usługi przesyłając do nas wypełniony formularz zlecenia

Formularz zlecenia odbioru odpadów Pobierz

 Przed wysłaniem formularza prosimy o telefoniczne uzgodnienie warunków wykonania usługi.

Szczegółowych informacji udziela Dział Marketingu

tel./fax: (+48) 15 823-69-41

w godz. 900 - 1600

e-mail: marketing@santa-eko.pl

ZAPRASZAMY

                                                                   Powrót