headerphoto
        

Harmonogramy 2021

TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ I ZAGRODOWEJ
W TARNOBRZEGU W 2021 ROKU


Pobierz

TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ W TARNOBRZEGU W 2021 ROKU


PobierzTERMINY ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH DLA GMINY WILCZYCE W OKRESIE STYCZEŃ - CZERWIEC 2021


Pobierz

MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW BEZPOŚREDNIO SPRZED POSESJI
MAJ-CZERWIEC 2021r.


    Uprzejmie prosimy Mieszkańców Gminy Wilczyce o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi mobilnej zbiórki odpadów. 

ODPADY przeznaczone do zbiórki mobilnej muszą być:

1) Zgłoszone do odbioru najpóźniej do wyznaczonego dnia (można dokonać wcześniejszego zgłoszenia). Nr tel. na który należy dokonywać zgłoszeń: Biuro Obsługi Klienta SanTa-EKO Sp. z o. o. nr tel. 15 823-69-41 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
Mieszkańcy podają przy zgłoszeniu adres odbioru oraz rodzaj odpadów wystawianych odpadów.

2) Odpady muszą być przygotowane do odbioru w sposób SELEKTYWNY czyli poskładane osobno z podziałem co najmniej na :
a) gabaryty ( m.in. meble)
b) elektronika, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny (nie wolno usuwać elementów i części)
c) odpady poremontowe ( w tym wykładziny)
d) gruz ( gruz musi być spakowany w worki max. 40kg). Gruz nie może zawierać żadnej innej frakcji odpadów.
e) Opony samochodowe.
Do każdej przygotowanej przez Mieszkańca frakcji odpadów musi być możliwy niezależny podjazd, ponieważ odpady odbierane będą kilkoma samochodami w zależności od frakcji, więc nie mogą się nawzajem blokować.

3) Odpady muszą być przygotowane do odbioru najpóźniej do godz. 7:00 w wyznaczonym terminie zbiórki PRZED posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla specjalistycznych samochodów wykonawcy (musi być dojazd i dostęp do odpadów).

MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW
na zgłoszenie telefoniczne bezpośrednio sprzed posesji
MIEJSCOWOŚCI TERMINY
Dobrocice, Pęczyny, Tułkowice, Zagrody, Dacharzów, Wilczyce
27 maja 2021r.

Zgłoszenia telefoniczne NAJPÓŹNIEJ
do 25 maja
Pielaszów, Daromin, Radoszki, Przezwody
24 czerwca 2021r.

Zgłoszenia telefoniczne NAJPÓŹNIEJ
do 22 czerwca
Bożęcin, Bugaj, Łukawa, Gałkowice-Ocin, Ocinek, Wysiadłów
31 maja 2021r.

Zgłoszenia telefoniczne NAJPÓŹNIEJ
do 27 maja


             

                                       Powrót