headerphoto

Historia  SanTa-EKO

   SanTa-EKO powstała 1 grudnia 1996 roku jako spółka cywilna. Data 1 grudnia jest datą oficjalnego zarejestrowania spółki SanTa-EKO w ewidencji gospodarczej przedsiębiorstw. Pomysłodawcą powołania do życia spółki był p. Tadeusz Zych, który od początku pełni funkcję prezesa firmy.

  SanTa-EKO została założona w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług na rynku ochrony środowiska, a w szczególności świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych na terenie głównie takich miast jak Tarnobrzeg i Sandomierz oraz ich okolic (stąd też wywodzi się etymologia nazwy firmy - jej pierwsza część, to połączenie pierwszych sylab nazw dwóch miast, które stały się kolebką działalności firmy, a więc Sandomierza i Tarnobrzega).

  SanTa-EKO była pierwszą firmą prywatną w naszym regionie zajmującą się odbiorem odpadów.

   Pierwsze Umowy firma podpisała ze Spółdzielnią Budownictwa Mieszkaniowego w Sandomierzu oraz z Tarnobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową. W roku 1998 rozpoczęła się współpraca z firmą Pilkington Sandoglass - podpisana została umowa na eksploatację biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie huty szkła oraz umowa w ramach której SanTa-EKO rozpoczęła eksploatację urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych na terenie Pilkington Polska. Do dnia dzisiejszego SanTa-EKO świadczy usługę utrzymania ruchu energetycznego dla huty szkła w Sandomierzu.

  Rok 1999 to data poszerzenia działalności o współpracę z kolejnym ważnym partnerem SanTa-EKO tj. z Pilkington Automotive Poland Sp. z o. o. na usługi związane z naprawą i pakowaniem szyb samochodowych.

   Kolejna ważna data to rok 2001. W tym roku SanTa-EKO rozpoczyna współpracę z Schollglas Polska Sp. z o. o. w zakresie świadczenia usług przy obróbce szkła płaskiego i hartowanego. Na zasadach outsourcingu personalnego, w SanTa-EKO zostają zatrudnieni pracownicy, którzy - będąc pracownikami SanTa-EKO świadczą pracę na terenie Schollglas Polska Sp. z o. o. Współpraca ta systematycznie rozwija się - początkowo zatrudnionych przy obróbce szkła było kilku pracowników, a obecnie około 140 pracowników SanTa-EKO świadczy pracę na terenie Schollglas Polska.

  W lutym 2003 roku z racji nowych uregulowań prawnych SanTa-EKO zmienia status ze spółki cywilnej na spółkę jawną i zostaje zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców.

  Wiosną 2004 roku SanTa-EKO przeprowadza się do nowej siedziby. Nowym domem firmy staje się położona na terenie prawobrzeżnego Sandomierza przy ul. Holowniczej nr 1 baza operacyjna.

  Zwracając szczególną uwagę na jakość, SanTa-EKO rozpoczyna wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością i w sierpniu 2004r. firma otrzymuje Certfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000. W kolejnych latach SanTa-EKO pomyślnie przechodzi procesy recertyfikacji.

  Lata 2004-2008 to dynamiczny rozwój rynku usług. Firma pozyskuje także fundusze unijne z sektorowego programu operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw". Z pozyskanych środków zostaje zakupiona profesjonalna sortownia odpadów oraz uniwersalny rozdrabniacz odpadów. Pełną parą rusza zbiórka surowców wtórnych, poszerza się współpraca z firmami zajmującymi się docelowo recyklingiem i odzyskiem surowców.

  W latach 2004-2008 firma rozwija rynek usług w zakresie odbioru odpadów przemysłowych - w tym niebezpiecznych. Wielkim powodzeniem w tym czasie cieszą się usługi związane z demontażem i utylizacją materiałów zawierających azbest. Pojawia się kolejna wyrazista ścieżka usług realizowanych przez firmę.

 Działalność na niwie odbioru i utylizacji materiałów zawierających azbest zaowocowała w roku 2008 nawiązaniem współpracy z koncernem Valeo Electric and Electroninics Systems Sp. z o. o. z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach. Podpisany zostaje kontrakt na świadczenie usług w zakresie sortowania korpusów alternatorów i rozruszników pod kątem zawartości azbestu, a także na demontaż elementów azbestowych z alternatorów i rozruszników. W dniu dzisiejszym w Oddziale SanTa-EKO w Czechowicach-Dziedzicach zatrudnionych jest około 20 pracowników.

  W trakcie kiedy firma prężnie rozwija swoją działalność, ma miejsce zdarzenie, które na zawsze pozostanie w historii SanTa-EKO. 19 maja 2010r. pierwsza fala powodziowa wdziera się do prawobrzeżnego Sandomierza. W jednej chwili SanTa-EKO traci siedzibę, maszyny, samochody, komputery i całą dokumentację. Czas po powodzi są to dla firmy miesiące pracy ponad siły, pracy bez wytchnienia, pracy szaleńczej, a wszystko po to, żeby to co tyle lat wspólnie zostało zbudowane nie zostało unicestwione.

  W tych trudnych chwilach firma nie pozostaje sama. Z pomocą spieszy branża odpadowa. Firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, której to organizacji jest członkiem - założycielem, prawie natychmiast po powodzi spieszą z pomocą - m.in. spółka komunalna z Kalisza oferuje sprzęt i pracownika, Dzięki temu gestowi życzliwości możliwe było wywiązanie się z najważniejszych kontraktów.

  Do dzisiaj SanTa-EKO odczuwa skutki kataklizmu w różnych obszarach, ale może odnotować wielki sukces, ponieważ udało się jej wyjść zwycięsko z tej wielkiej próby, utrzymać miejsca pracy i rynek usług.

  Czas po powodzi - paradoksalnie - okazał się czasem w którym SanTa-EKO zdobyła chyba dwa najważniejsze - jak dotychczas - wyróżnienia.

   SanTa-EKO została nagrodzona tytułem GAZELI BIZNESU 2010. Gazela to firma średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. W razie zagrożenia z ich strony, po prostu ucieka do przodu. U progu swojego 15-lecia działalności i po tak trudnych powodziowych doświadczeniach firma została dostrzeżona i uhonorowana tak prestiżowym wyróżnieniem. Od 2010 roku SanTa-EKO powtórzyła sukces, zdobywając trzykrotnie tytuł Gazeli Biznesu za rok 2011, 2012 oraz w 2013.

   W roku 2011 SanTa-EKO została także wyróżniona w rankingu Diamentów Miesięcznika Forbes plasując się w nielicznym gronie wyróżnionych firm z woj. świętokrzyskiego na wysokim 6 miejscu. Swój sukces spółka powtórzyła w 2013 roku, zdobywając kolejny tytuł Diamentu Forbesa.

   W trakcie swojej działalności SanTa-EKO otrzymała wiele nagród i wyróżnień zarówno branżowych, jak też innych. W roku 2000 był to tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play - wyróżnienia przyznawanego przez Krajową Izbę Gospodarczą za działalność prowadzoną w oparciu o zasady uczciwej konkurencji. Kolejny tytuł i certyfikat Przedsiębiorsta Fair Play, został przyznany firmie w 2013 roku.

    W 2013 roku SanTa-EKO została uhonorowna tytułem Jakość Roku przyznanym przez Fundację Qualitas promującą jakość i wysokie standary w działalności gospodarczej: produkcyjnej, handlowej, usługowej, na rynku krajowym i zagranicznym. W ogólnopolskim konkursie promującym jakość w Polsce, spółka znalazła się w gronie 17 firm, które otrzymały ten prestiżowy tytuł w kategorii usługa.

  Jedno z branżowych wyróżnień zostało przyznane prezesowi firmy - p. Tadeuszowi Zychowi. Był to "Honorowy Dyplom Heraklesa", przyznany w 2002 roku przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast za efektywną pracę menedżerską na rzecz tworzenia i rozwoju krajowej gospodarki odpadami.

    W roku 2014 SanTa-EKO przystąpiła do Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Klaster stanowi platformę i obszar współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami zajmującymi się gospodarką odpadami, firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.

   W roku 2015 SanTa-EKO podjęła współpracę z Pilkington Automotive Poland Sp. z o. o. w zakresie świadczenia usług eksploatacji, konserwacji i obsługi urządzeń, sieci i instalacji infrastruktury przemysłowej na terenie obiektów Pilkington Automotive Poland Sp. z o. o. w Sandomierzu i Chmielowie. 

    W marcu 2016 roku SanTa-EKO została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

   Aktualnie SanTa-EKO to silna marka obecna na rynku usług i jeden z głównych pracodawców w regionie.

  Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie i bogatą tradycję firmy, SanTa-EKO planami sięga w przyszłość zakładając utrzymanie silnej i stabilnej pozycji w branży, a także realizację planów rozwoju na rynku usług.

      

                                     Do góry