headerphoto

Gotowe formularze zleceń dla Klientów indywidualnych

    Aby ułatwić obsługę jednorazowych zleceń przygotowaliśmy dla Państwa gotowe formularze, które należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie przesłać do nas mailem albo faksem.

  Jeżeli istnieje potrzeba jednorazowego wykonania usługi odbioru odpadów (komunalnych, budowlanych, gruzu, odpadów wielkogabarytowych), można skorzystać z takiej usługi przesyłając do nas wypełniony formularz zlecenia

  Przed wysłaniem formularza prosimy o telefoniczne uzgodnienie warunków wykonania usługi.

Formularz zlecenia odbioru gruzu Pobierz
Formularz zlecenia odbioru odpadów komunalnych i budowlanych Pobierz
Formularz zlecenia na jednokrotny wywóz nieczystości komunalnych płynnych Pobierz


Szczegółowe informacje można uzyskać

w Biurze Obsługi Klienta

tel./fax: (+48) 15 823-69-41

w godz. 700 - 1500

e-mail: biuro@santa-eko.pl