headerphoto

Certyfikat  Systemu Zarządzania  Jakością  ISO  9001:2008

W sierpniu 2004 r. SanTa-EKO otrzymała:

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000


dołączając do grona Firm spełniających wymogi norm europejskich i gwarantując tym samym najwyższy poziom świadczonych usług.

W maju 2007r. SanTa-EKO pomyślnie przeszła proces recertyfikacji i uzyskała kolejny certyfikat potwierdzający spełnianie norm jakości ISO 9001:2000

W maju 2010r. SanTa-EKO pomyślnie przeszła proces recertyfikacji utrzymując tym samym certyfikat potwierdzający spełnianie norm jakości ISO 9001:2000

Kolejny już proces recertyfikacji SanTa-EKO pomyślnie przeszła w maju 2012r. otrzymując zaktualizowany certyfikat potwierdzający spełnianie norm jakości 
ISO 9001:2008

Ostatni audyt recertyfikujący potwierdzający spełnianie przez SanTa-EKO norm Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, miał miejsce w maju 2016 roku