headerphoto

Odbiór odpadów komunalnych

   SanTa-EKO świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości płynnych.

   Usługi świadczymy zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - posiadamy wpisy do Rejestrów działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonych przez właściwych miejscowo wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i lubelskim. 

  Na podstawie posiadanych wpisów do Rejestrów działalności regulowanej, z naszych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych mogą korzystać wszysycy zainteresowani - zarówno osoby fizyczne jak również właściciele instytucji, firm i podmiotów gospodarczych.

  Podstawą dla organizacji lokalnych systemów zbiórki odpadów komunalnych są Regulaminy utrzymania czystości i porządku obowiązujące w konkretnej gminie.

  Do gromadzenia odpadów komunalnych stałych zapewniamy naszym Klientom odpowiednie pojemniki o pojemnościach dostosowanych do wymogów prawnych oraz potrzeb Klienta. Niezmiennie oferujemy atrakcyjne warunki realizacji usługi tj., szybkie terminy odbioru odpadów i możliwość negocjacji cen.

   

    Poniżej kilka przykładów pojemników na odpady komunalne.


Pojemnik o pojemności 120l Pojemnik o pojemności 240l

Pojemniki o pojemności 1100l


                                                                     Powrót