headerphoto

Wynajem kontenerów

  Posiadamy kontenery o wielkościach 7m3 - 30m3. Oferujemy dostarczenie kontenera do Klienta, jego odbiór i utylizację zgromadzonych w nim odpadów.

   Poniżej kilka przykładów posiadanych przez nas kontenerów.

kontener typu KP7 (otwarty) kontener typu KP7 (zamknięty)
kontener typu KP30


                                                                     Powrót