headerphoto

Gospodarka odpadami

  • Gospodarka odpadami jest jedną z podstawowych dziedzin działalności SanTa-EKO. Obejmuje ona szeroki zakres usług - poprzez odbiór odpadów, przez ich zagospodarowanie, po sporządzanie odpowiedniej dokumentacji.

  • Oferujemy usługi wysokiej jakości i atrakcyjne ceny, z możliwością ich negocjacji.

  • Do gromadzenia odpadów udostępniamy odpowiednie pojemniki i kontenery, worki do zbiórki selektywnej, worki typu BIG-BAG, beczki i inne urządzenia.

  • Szczególnym rodzajem usługi jest odbiór odpadów komunalnych w tzw. prasokontenerach - SanTa-EKO dysponuje odpowiednim sprzętem do przewozu tego typu urządzeń.

  • Oferujemy elastyczne terminy odbiorów dopasowane do potrzeb Klienta.

W ramach gospodarki odpadami oferujemy następujące usługi:


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych i płynnych

 Czytaj więcej


Odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych

 Czytaj więcej


Recykling - selektywna zbiórka

 Czytaj więcej


Demontaż, transport i przekazanie do utylizacji materiałów zawierających azbest

 Czytaj więcej


Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Czytaj więcej


Likwidacja dzikich wysypisk

 Czytaj więcej


Ratownictwo ekologiczne - usuwanie skutków awarii przemysłowych i ekologicznych

 Czytaj więcej

                                                                      Do góry