headerphoto

O  firmie

Misja Firmy

Osiągnięcie pozycji lidera w branży
gospodarki odpadami w regionie dzięki profesjonalnemu świadczeniu usług
i ukierunkowaniu na satysfakcję Klienta.

Utrzymanie na najwyższym poziomie usług outsourcingu.

Nasze Atuty

  • doświadczenie
  • szybkość działania
  • kompleksowa oferta
  • otwarcie na Klienta

Historia i Profil Firmy

    SanTa-EKO Sp. z o. o. powstała 1 grudnia 1996 r. jako spółka cywilna, w roku 2003 zostala przeksztalcona w Spółkę Jawną, a w 2016 w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. SanTa-EKO jest spółką z prywatnym, polskim kapitałem.

    Początkowo jej siedziba mieściła się w Tarnobrzegu. Obszar działalności Firmy stanowić miały dwa miasta - Sandomierz i Tarnobrzeg, stąd nazwa Firmy pochodząca od pierwszych sylab nazw tych dwóch miast.

Obecnie siedziba znajduje się w Sandomierzu, zaś zasięg świadczonych usług obejmuje tereny województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i innych. Z szerokiej oferty firmy korzystają Klienci indywidulani, biznesowi, samorządy gminne oraz instytucje.

Członkostwo w organizacjach

    SanTa-EKO jest członkiem organizacji i stowarzyszeń branżowych, uczestnicząc tym samym aktywnie w pracach na rzecz tworzenia i rozwoju gospodarki odpadami w Polsce. Firma należy m.in. do Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.


    SanTa-EKO jest członkiem Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast - ogólnopolskiego stowarzyszenia zrzeszającego szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, firm produkujących sprzęt i urządzenia komunalne, a także firm pracujących na rzecz gospodarki komunalnej.

                                                              Do góry