headerphoto

O  firmie

Misja Firmy

Osiągnięcie pozycji lidera w branży
gospodarki odpadami w regionie dzięki profesjonalnemu świadczeniu usług i ukierunkowaniu na satysfakcję Klienta.
Utrzymanie na najwyższym poziomie usług z zakresu
outsourcingu personalnego i przemysłowego

Nasze Atuty

  • doświadczenie
  • szybkość działania
  • kompleksowa oferta
  • otwarcie na Klienta

Historia i Profil Firmy

    SanTa-EKO Sp. z o. o. powstała 1 grudnia 1996 r. jako spółka cywilna, w roku 2003 zostala przeksztalcona w Spółkę Jawną, a w 2016 w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. SanTa-EKO to Firma z prywatnym, całkowicie polskim kapitalem.

    Początkowo jej siedziba mieściła się w Tarnobrzegu. Obszar działalności Firmy stanowić miały dwa miasta - Sandomierz i Tarnobrzeg, stąd nazwa Firmy. Obecnie siedziba SanTa-EKO znajduje się w Sandomierzu, zaś zasięg świadczonych usług obejmuje tereny województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i innych. Z oferty Firmy korzystają zarówno Klienci Indywidualni, jak też Biznesowi.

    To właśnie Klienci stanowią bogactwo SanTa-EKO - od początku działalności Firma ukierunkowana jest na profesjonalną obsługę i satysfakcję Klienta, zindywidualizowane podejście do Klienta, wysoką jakości świadczonych usług. Liczba Klientów Firmy stale wzrasta - SanTa-EKO jest obecnie jednym z najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw sektora MŚP w regionie.

    SanTa-EKO jest dziś także jednym z czołowych pracodawców regionu. Kapitałem SanTa-EKO są jej pracownicy, tworzący młody i dynamiczny zespół, posiadający wysokie kwalifikacje i wciąż je doskonalący.

    Nowocześnie wyposażona baza operacyjna SanTa-EKO, atestowane urządzenia i specjalistyczny sprzęt pozwalają na racjonalne gospodarowanie odpadami.


Członkostwo w organizacjach

    SanTa-EKO jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń branżowych, uczestnicząc tym samym aktywnie w pracach na rzecz tworzenia i rozwoju gospodarki odpadami w Polsce. Firma należy m.in. do Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.


    SanTa-EKO jest członkiem Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast - ogólnopolskiego stowarzyszenia zrzeszającego szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, firm produkujących sprzęt i urządzenia komunalne, a także firm pracujących na rzecz gospodarki komunalnej.

      SanTa-EKO jest partnerem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Klaster stanowi platformę i obszar współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami zajmującymi się gospodarką odpadami, firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.


                                                              Do góry