headerphoto

Odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych

   SanTa-EKO posiada zezwolenia i decyzje na odbiór i transport odpadów przemysłowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów /Dz. U. Nr 112 poz.1206/. i obsługuje większość lokalnego rynku w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi. Do naszych Klientów należą firmy i zakłady przemysłowe, sieci sklepów wielkopowierzchniowych i wiele innych. Dokumentacja stosowana na potrzeby ewidencji odpadów (karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadu) jest prowadzona według wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 8 grudnia 2010r. Do gromadzenia odpadów przemysłowych (w tym niebezpiecznych) Firma udostępnia specjalne pojemniki, worki, worki typu BIG-BAG, beczki.


                                                                     Powrót