headerphoto

Ratownictwo ekologiczne - usuwanie skutków awarii przemysłowych i ekologicznych

   SanTa-EKO uczestniczy w programach gospodarki odpadami poszczególnych powiatów. Jest jedną z firm zajmującą się zabezpieczaniem i usuwaniem skutków w zakresie związanym ze skażeniem środowiska powstałych na skutek awarii i wypadków.

   W sytuacji zgłoszenia potrzeby usunięcia zagrożenia i realizacji usługi, Firma ściśle współpracuje z jednostkami straży pożarnej, policji, i innymi służbami porządkowymi i ratowniczymi.

Zdjęcia wykonano podczas przeprowadzonych w czerwcu 2006 w Sandomierzu zintegrowanych ćwiczeń jednostek ratowniczych

                                                                     Powrót