headerphoto

Recykling -  selektywna zbiórka odpadów

   SanTa-EKO na szeroką skalę prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Przynosi ona wymierne rezultaty poprzez ograniczanie strumienia odpadów wywożonych na składowiska, ograniczanie zużycia zasobów naturalnych i zużycia energii.

   Współpracujemy z Gminami, Spółdzielniami Mieszkaniowymi, Firmami, Instytucjami i Klientami Indywidualnymi. Zbiórka selektywna prowadzona jest w systemie workowym, pojemnikowym lub na zasadach ustalonych bezpośrednio z Klientem.

   SanTa-EKO posiada w ofercie przygotowane do dalszego przetwarzania odpady opakowaniowe bardzo dobrej jakości - makulatura, PET, opakowania szklane. Pozyskujemy surowce do produkcji paliw alternatywnych

   W naszej ofercie znajdują się także przemiały z tworzyw sztucznych - szeroki asortyment (PP, PE, PC i inne) - dostosowany do wymagań odbiorcy.                                                                     Powrót