headerphoto

Pozostałe  usługi


Outsourcing personalny i przemysłowy (utrzymanie ruchu dla zakładów przemysłowych)

 Czytaj więcej


Usługi związane z azbestem

 Czytaj więcej


Usługi transportowe - przewozy ładunków (w tym ADR)

 Czytaj więcej


Wynajem kontenerów

 Czytaj więcej


Obsługa inwestycji w zakresie odbioru odpadów z budów i remontów

 Czytaj więcej


Letnie i zimowe utrzymanie terenów otwartych

 Czytaj więcej


Doradztwo w zakresie ochrony środowiska / opiniowanie dokumentacji  dotyczącej inwestycji ekologicznych

 Czytaj więcej


Edukacja ekologiczna

 Czytaj więcej

                                                          Powrót