headerphoto

Letnie i zimowe utrzymanie terenów otwartych

  SanTa-EKO oferuje usługi związane z utrzymaniem terenów otwartych. W zimie jest to odśnieżanie, wynajem pojemników na piasek, zabezpieczanie materiałów do posypywania - oraz inne usługi według potrzeb Klienta. W lecie proponujemy natomiast działania mające na celu utrzymanie terenów zielonych tj. koszenie trawników, zamiatanie, pielęgnacja zieleni etc.


                                                                     Powrót