headerphoto

Likwidacja dzikich  wysypisk  /  Akcje interwencyjne

   SanTa-EKO jako firma działająca na rynku ochrony środowiska swoją działalność ukierunkowuje również na ograniczenie przejawów ignorancji w zakresie ochrony środowiska. Dzikie wysypiska śmieci to wciąż bolączka polskich krajobrazów, stąd SanTa-EKO (na zgłoszenie administratorów terenów) organizuje likwidację dzikich wysypisk odpadów, podejmuje akcje interwencyjne, prowadzi też (po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Gospodarzy Gmin) akcje edukacyjne wśród mieszkańców poszczególnych miejscowości.


                                                                     Powrót