SanTa-EKO Sp. z o. o. powstała 1 grudnia 1996 r. jako spółka cywilna, w roku 2003 została przekształcona w Spółkę Jawną, a w 2016 w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

SanTa-EKO jest spółką z prywatnym, polskim kapitałem.

Pierwszego grudnia 1996r. w ewidencji gospodarczej przedsiębiorstw została zarejestrowana firma SanTa-EKO. Pomysłodawcą powołania do życia SanTa-EKO był Tadeusz Zych i Izabela Rutowska., którzy wraz z grupą osób zaznajomionych z regionem, działalnością społeczną i ochroną środowiska, założyli spółkę cywilną o tej samej nazwie.

SanTa-EKO została założona w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług na rynku ochrony środowiska, a w szczególności świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych głównie na terenie takich miast jak Tarnobrzeg i Sandomierz oraz ich okolic (stąd też wywodzi się etymologia nazwy firmy – jej pierwsza część, to połączenie pierwszych sylab nazw dwóch miast, które stały się kolebką działalności firmy, a więc Sandomierza i Tarnobrzega).

SanTa-EKO była pierwszą firmą prywatną na terenie województw podkarpackiego i świętokrzyskiego zajmującą się odbiorem odpadów. Pierwsze umowy na odbiór odpadów firma podpisała z lokalnymi spółdzielniami mieszkaniowymi.

W trakcie ponad 20 lat działalności Spółka zmieniała formy działalności począwszy od spółki cywilnej, poprzez spółkę jawną (2003r.), aż po spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (2016r.).

Na przestrzeni lat firma systematycznie poszerzała rynki, zdobywała nowe kontrakty. Stała się pionierem we wdrażaniu idei segregacji odpadów – jako pierwsza w regionie oferowała swoim klientom profesjonale pojemniki do selektywnego zbierania odpadów i co niezmiernie istotne, gwarantowała segregację odpadów. Przez bazę magazynową SanTa-EKO przewinęły się setki ton wysortowanych surowców, które trafiły do recyklingu i odzysku.

Nawiązana współpraca z recyklerami (papiernią, zakładami przetwórczymi) do dnia dzisiejszego stanowią bardzo ważny fragment działalności Spółki, ponieważ idea recyklingu niezmiennie od 25 lat jest dla nas kluczową kwestią.

Od 2004r. firma dynamicznie rozwijała rynek usług w zakresie odbioru odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, w tym usługi związane z demontażem i utylizacją materiałów zawierających azbest.

Działalność na polu odbioru i utylizacji materiałów zawierających azbest zaowocowała w roku 2008 nawiązaniem współpracy z koncernem Valeo Electric and Electroninics Systems Sp. z o. o. z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach dotyczącej świadczenia usług w zakresie sortowania korpusów alternatorów i rozruszników pod kątem zawartości azbestu, a także demontażu elementów azbestowych z alternatorów i rozruszników. Do dnia dzisiejszego w Oddziale SanTa-EKO w Czechowicach-Dziedzicach zatrudnionych jest kilkunastu pracowników.

Działalność SanTa-EKO to nie tylko branża odpadowa, to także usługi outosorcingu przemysłowego, które SanTa-EKO świadczyło i świadczy dla zakładów przemysłowych. Już rok 1998 zaowocował podpisaniem umowy na eksploatację biologicznej oczyszczalni ścieków oraz umowy, w ramach której SanTa-EKO rozpoczęła eksploatację urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych na terenie huty szkła w Sandomierzu. Obecnie jest to utrzymanie techniczne obiektów i infrastruktury w dwóch zakładach branży automotive w Sandomierzu i Chmielowie.
Ważnym etapem działalności Spółki w latach 2001-2018 było świadczenie usług outsourcingu personalnego, kiedy to firma współpracowała z Schollglas Polska Sp. z o. o. zatrudniając pracowników, którzy świadczyli pracę na terenie Schollglas Polska Sp. z o. o. przy obróbce szkła płaskiego i hartowanego W tym czasie SanTa-EKO zatrudniała ok. 200 osób.

Wiosną 2004 SanTa-EKO zyskała swoją nową siedzibę przy ul. Holowniczej nr 1 w Sandomierzu. W tym też roku Spółka wdrożyła system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Okres nieprzerwanego rozwoju zagrożony został dopiero w 2010 roku, kiedy to siedziba firmy i cała witalna dla jej działania infrastruktura i dokumentacja zatopiona została podczas pamiętnej powodzi. Wezbrane wody Wisły przerwały wał w miejscowości Koćmierzów i pierwsza fala powodziowa wdzierając się do prawobrzeżnego Sandomierza zagroziła funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Jak dotąd były to najtrudniejsze chwile działania spółki, naznaczone walką o utrzymanie rynków, miejsc pracy i logistycznej zdolności do funkcjonowania i realizowania kontraktów.

Podkreślić trzeba, że w tych trudnych chwilach firma nie pozostała sama. Z pomocą pospieszyli przyjaciele, po raz kolejny udowadniając słuszność budowania głębokich relacji pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami z branży odpadowej. Wspieraliśmy się zawsze i zawsze będziemy się wspierać. Firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, której to organizacji SanTa-EKO jest członkiem – założycielem przybyły z pomocą oferując sprzęt, samochody, a nawet ludzi. Pomogły nam także zaprzyjaźnione przedsiębiorstwa, współpracujące z nami firmy – recyklerzy. Dzięki takim gestom życzliwości możliwe było wywiązanie się z najważniejszych kontraktów, ale też – co nie mniej ważne – podarowało nam to zastrzyk siły i energii, aby przetrwać i wyjść zwycięsko z tej wielkiej próby. Dzisiaj możemy już powiedzieć, że się to udało.

Czas po powodzi – paradoksalnie – okazał się czasem w którym SanTa-EKO zdobyła bardzo ważne wyróżnienia biznesowe:
tytuł GAZELI BIZNESU 2010 i ponownie w latach 2011, 2012 oraz w 2013, Diament Miesięcznika Forbes w 2011r. i ponownie w 2013r.

W roku W 2020r. SanTa-EKO Sp. z o.o. wzięła udział w certyfikacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Za pośrednictwem EcoVadis – agencji ratingowej oceniającej działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu, SanTa-EKO przeszła certyfikację z wykorzystywaniem kompleksowej metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy, takie jak Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 oraz założenia Global Compact. Dostawcy oceniani są pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem sektora działalności, wielkości oraz lokalizacji. Osiągnęliśmy bardzo wysoki wynik uzyskując srebrny medal EcoVadis, co świadczy o wysokich standardach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności Spółki.

Obecnie SanTa-EKO to silna marka na rynku usług zarządzania odpadami, outsourcingu i eko – consultingu. Firma od 27 lat tworząca miejsca pracy i działająca na rzecz ochrony środowiska.

Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie i bogatą tradycję, SanTa-EKO planami sięga w przyszłość zakładając utrzymanie silnej i stabilnej pozycji w branży, a także realizację planów rozwoju na rynku usług.