Administrowanie i Zarządzanie Jeziorem Tarnobrzeskim

Sezon `2024 to już kolejny sezon, w którym SanTa-EKO Sp. z o. o. zarządza Jeziorem Tarnobrzeskim
oraz świadczy usługi porządkowe.
Administrujemy obiektem, dbamy o czystość i porządek, infrastrukturę techniczną, utrzymujemy w czystości obiekty sanitarne, parkingi, dbamy o tereny zielone. Utrzymujemy w czystości plaże oraz tereny przyległe.

Więcej na temat Jeziora Tarnobrzeskiego można przeczytać tutaj: