Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 101/5, położonej przy ulicy Żeglarskiej obręb Kajmów – Jezioro Tarnobrzeskie (lokalizacja A2)

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 101/5, położonej przy ulicy Żeglarskiej obręb Kajmów – Jezioro Tarnobrzeskie (lokalizacja A2), stanowiącej własność Miasta Tarnobrzeg…

Przesunięcie terminu odbioru z dnia 6 stycznia

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy, iż termin odbioru zostaje przeniesiony z dnia 6 stycznia (piątek) na dzień 5 stycznia (czwartek). Prosimy o udostępnienie…

Informacja o dodatkowym odbiorze odpadów komunalnych – Miasto i Gmina Baranów Sandomierski

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski, iż w dniu 23 grudnia (piątek) będzie realizowany dodatkowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z posesji, do których z uwagi na złe warunki atmosferyczne nie było możliwości dojazdu w dzień przypadający z…

Przesunięcie terminu odbiorów odpadów w dniach 1 i 11 listopada

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dni ustawowo wolne od pracy, iż terminy odbiorów zostają przeniesione odpowiednio: - z 1 listopada 2022r. (wtorek) na dzień 3 listopada 2022r.……

GMINA WILCZYCE MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW BEZPOŚREDNIO SPRZED POSESJI PAŹDZIERNIK 2022r.

ODPADY przeznaczone do zbiórki mobilnej muszą być: 1) Zgłoszone do odbioru najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem odbioru odpadów (można dokonać wcześniejszego zgłoszenia). Nr tel. na który należy dokonywać zgłoszeń: Biuro Obsługi Klienta SanTa-EKO Sp. z o.o. nr tel. 15…

Przesunięcie terminu odbioru odpadów z dnia 15 sierpnia

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy tj. 15 sierpnia 2022r. (poniedziałek), iż termin odbioru odpadów zostaje przeniesiony na dzień 16 sierpnia 2022r. (wtorek).…

Przesunięcie terminu odbioru odpadów z dnia 3 maja

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu 3 maja 2022r. (wtorek - Święto Konstytucji 3-go Maja), iż termin odbioru odpadów zostaje przeniesiony na dzień 4 maja 2022r. (środa). Prosimy o…

GMINA WILCZYCE MOBILNA ZBIRÓKA ODPADÓW BEZPOŚREDNIO SPRZED POSESJI KWIECIEŃ 2022r.

ODPADY przeznaczone do zbiórki mobilnej muszą być: 1) Zgłoszone do odbioru najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem odbioru odpadów (można dokonać wcześniejszego zgłoszenia). Nr tel. na który należy dokonywać zgłoszeń: Biuro Obsługi Klienta SanTa-EKO Sp. z o.o. nr tel. 15…

Przesunięcie terminu odbioru odpadów z dnia 18 kwietnia

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu 18 kwietnia 2022r. (Poniedziałek Wielkanocny), iż termin odbioru odpadów zostaje przeniesiony na dzień 15 kwietnia 2022r. (piątek). Prosimy o…

Informacja dotycząca Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu

Informujemy Mieszkańców Tarnobrzega, że z dniem 31 grudnia 2021r. zakończyły działalność prowadzone przez naszą Spółkę trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu zlokalizowane przy ul. Rusinowskiego 1, ul. Fabrycznej 8 oraz ul. Sienkiewicza 171. PSZOK-i…

Informacja o pracy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu w okresie świątecznym

Uprzejmie informujemy, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu tj. punkty przy ul. Rusinowskiego 1, Fabrycznej 8 i Sienkiewicza 171 w dniu 24 i 25 grudnia będą nieczynne, natomiast w dn. 31 grudnia godziny otwarcia punktów to: 8.00 -12.00.

25. urodziny SanTa – EKO!

Już 25 lat jesteśmy z Państwem i dziękujemy, że Państwo - nasi Klienci i Kontrahenci jesteście z nami.