Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą bez dodatkowych opłat przywozić swoje odpady. PSZOK-i to ważne elementy systemu selektywnej zbiórki odpadów. Posiadamy długoletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu punktów i możemy służyć zdobytą wiedzą praktyczną zarówno z zakresu usług konsultingu na etapie planowania inwestycji jak też z zakresu praktycznego prowadzenia PSZOK-u.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Tarnobrzegu przy ul. Rusinowskiego 1 i jest czynny od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, tj:

  • poniedziałek – piątek w godzinach od 900 do 1700,
  • sobota od 800 do 1400,

nr telefonu: (+48) 608-573-844

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH przy ul. Rusinowskiego 1 w TarnobrzeguREGULAMIN PUNKTU NAPRAW WRAZ Z PUNKTEM PRZYJMOWANIA RZECZY UŻYWANYCH NIESTANOWIĄCYCH ODPADÓW „KĄCIK RZECZY UŻYWANYCH” przy ul. Rusinowskiego 1 w Tarnobrzegu

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (SANTA-PSZOK) zlokalizowany jest w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 171 (wjazd od ul. Piekarskiej) i jest czynny od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, tj:

  • poniedziałek – piątek w godzinach od 900 do 1700,
  • sobota od 800 do 1400,

nr telefonu: (+48) 664-513-188

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH przy ul. Sienkiewicza 171 w Tarnobrzegu

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (EKO-PSZOK) zlokalizowany jest w Tarnobrzegu przy ul. Fabrycznej 8 i jest czynny od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, tj:

  • poniedziałek – piątek w godzinach od 900 do 1700,
  • sobota od 800 do 1400,

nr telefonu: (+48) 664-513-202

EGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH przy ul. Fabrycznej 8 w Tarnobrzegu