Siedziba spółki SanTa-EKO Sp. z o.o.

ul. Holownicza 1
27-600 Sandomierz

Telefon: 15 823-69-41
E-mail: biuro@santa-eko.pl

NIP: 864-13-25-941
REGON: 830296989
KRS: 0000604615
Nr BDO: 000000430

Biuro Obsługi Klienta

Tarnobrzeg, ul. Szeroka 8
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00

Telefon: 15 823-69-41
E-mail: biuro@santa-eko.pl

Sekretariat

Tarnobrzeg, ul. Szeroka 8

Telefon: 15 823-69-41
E-mail: biuro@santa-eko.pl

KASA - regulowanie należności

Tarnobrzeg, ul. Szeroka 8
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

Adres do wysyłki faktur elektronicznych:
E-mail: efaktury@santa-eko.pl

Sandomierz, ul. Holownicza 1

Telefon: 15 644-90-60
E-mail: logistyka@santa-eko.pl, nadzor@santa-eko.pl

Sandomierz, ul. Holownicza 1

Telefon: 15 644-90-70
E-mail: ksiegowosc@santa-eko.pl, klient@santa-eko.pl

Sandomierz, ul. Holownicza 1

Telefon: 15 644-90-70
E-mail: kadry@santa-eko.pl