Obsługa PSZOK -ów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą bez dodatkowych opłat przywozić swoje odpady. PSZOK-i to ważne elementy systemu selektywnej zbiórki odpadów. Posiadamy długoletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu punktów i możemy służyć zdobytą wiedzą praktyczną zarówno z zakresu usług konsultingu na etapie planowania inwestycji jak też z zakresu praktycznego prowadzenia PSZOK-u.