ODPADY przeznaczone do zbiórki mobilnej muszą być:

1) Zgłoszone do odbioru najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem odbioru odpadów (można dokonać wcześniejszego zgłoszenia). Nr tel. na który należy dokonywać zgłoszeń:

Biuro Obsługi Klienta SanTa-EKO Sp. z o.o.

nr tel. 15 823-69-41 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Mieszkańcy podają przy zgłoszeniu adres odbioru oraz rodzaj odpadów wystawianych odpadów.

2) Odpady muszą być przygotowane do odbioru w sposób SELEKTYWNY czyli poskładane osobno z podziałem co najmniej na :

a) gabaryty ( m.in. meble)

b) elektronika, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny (nie wolno usuwać elementów i części)

c) odpady poremontowe  ( w tym wykładziny)

d) gruz ( gruz musi być spakowany w worki max. 40kg). Gruz nie może zawierać żadnej innej frakcji odpadów.

e) Opony samochodowe.

Do każdej przygotowanej przez Mieszkańca frakcji odpadów musi być możliwy niezależny podjazd, ponieważ odpady odbierane będą różnymi  pojazdami, w zależności od frakcji, więc nie mogą się nawzajem blokować

3) Odpady muszą być przygotowane do odbioru najpóźniej do godz. 7.00 w wyznaczonym  terminie zbiórki PRZED posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla specjalistycznych samochodów wykonawcy (musi być dojazd i dostęp do odpadów).

 

MIEJSCOWOŚCI

 

TERMINY

 

MOBILNA ZBIÓRKA      ODPADÓW 

 na zgłoszenie telefoniczne    bezpośrednio sprzed posesji              

 

Mycie i dezynfekcja pojemników

 

Dobrocice, Pęczyny, Tułkowice, Zagrody, Dacharzów, Wilczyce

 

28 kwietnia 2022r. 

Zgłoszenia telefoniczne NAJPÓŹNIEJ do 26 kwietnia

 

19 maja 2022r.

 

Pielaszów, Daromin, Radoszki , Przezwody

 

 26 kwietnia 2022r.

Zgłoszenia telefoniczne NAJPÓŹNIEJ do 22 kwietnia

 

26 maja 2022r.

 

Bożęcin, Bugaj, Łukawa, Gałkowice-Ocin, Ocinek, Wysiadłów

 

21 kwietnia 2022r.

Zgłoszenia telefoniczne NAJPÓŹNIEJ do 19 kwietnia

 

24 maja 2022r.