Przesunięcie terminów odbiorów w dniach 1 i 3 maja 2024 roku

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dni ustawowo wolne od pracy, tj. 1 i 3 maja 2024 roku (środa i piątek), iż terminy odbioru zostają przeniesione na dni:

- Klienci z Sandomierza z 1 maja (środa) na 30 kwietnia (wtorek)
- Klienci z Tarnobrzega z dnia 1 maja (środa) na 29 kwietnia (poniedziałek)
- Klienci z Tarnobrzega z dnia 3 maja (piątek) na 6 maja (poniedziałek)

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonych terminach.


Przesunięcie terminu odbioru z dnia 1 kwietnia 2024 roku

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. 1 kwietnia 2024 roku (poniedziałek), iż termin odbioru zostaje przeniesiony na dzień 4 kwietnia 2024 roku (czwartek).

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonych terminach.


Przesunięcie terminu odbioru z dnia 1 stycznia 2024 roku

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. 1 stycznia 2024 roku, iż termin odbioru zostaje przeniesiony na dzień 2 stycznia 2024 roku.

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonych terminach.


Przesunięcie terminu odbioru w dniach 25 i 26 grudnia

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy, iż termin odbioru zostaje przeniesiony:

- z dnia 25 grudnia (poniedziałek) na dzień 27 grudnia (środa)
- z dnia 26 grudnia (wtorek) na dzień 28 grudnia (czwartek)

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonych terminach.


Przesunięcie terminu odbioru z dnia 1 listopada

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy, iż termin odbioru zostaje przeniesiony z dnia 1 listopada (środa) na dzień 2 listopada (czwartek).

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonych terminach.


Przesunięcie terminu odbioru z dnia 15 sierpnia

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy, iż termin odbioru zostaje przeniesiony z dnia 15 sierpnia (wtorek) na dzień 17 sierpnia (czwartek).

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonych terminach.


Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 101/5, położonej przy ulicy Żeglarskiej obręb Kajmów – Jezioro Tarnobrzeskie (lokalizacja A2)

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 101/5, położonej przy ulicy Żeglarskiej obręb Kajmów – Jezioro Tarnobrzeskie (lokalizacja A2), stanowiącej własność Miasta Tarnobrzeg zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym, który przeznaczony jest do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod działalność handlowo – usługową na okres 10 lat

Treść ogłoszenia oraz pozostałe dokumenty można przeczytać tutaj:

Ogłoszenie o przetargu

Oświadczenie

Umowa

RODO

Protokół z przetargu


Przesunięcie terminu odbioru z dnia 6 stycznia

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy, iż termin odbioru zostaje przeniesiony z dnia 6 stycznia (piątek) na dzień 5 stycznia (czwartek).

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonych terminach.


Informacja o dodatkowym odbiorze odpadów komunalnych - Miasto i Gmina Baranów Sandomierski

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski, iż w dniu 23 grudnia (piątek) będzie realizowany dodatkowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z posesji, do których z uwagi na złe warunki atmosferyczne nie było możliwości dojazdu w dzień przypadający z harmonogramu.

Bardzo prosimy o odśnieżenie dostępu do pojemników, jak również w miarę możliwości udostępnienie pojemnika w miejscu dostępnym dla śmieciarki.


Przesunięcie terminu odbiorów odpadów w dniach 1 i 11 listopada

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dni ustawowo wolne od pracy, iż terminy odbiorów zostają przeniesione odpowiednio:

- z 1 listopada 2022r. (wtorek) na dzień 3 listopada 2022r. (czwartek),

- z 11 listopada 2022r. (piątek) na dzień 10 listopada 2022r. (czwartek),

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonych terminach.