Przesunięcie terminu odbioru z dnia 1 listopada

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy, iż termin odbioru zostaje przeniesiony z dnia 1 listopada (środa) na dzień 2 listopada (czwartek).

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonych terminach.


Przesunięcie terminu odbioru z dnia 15 sierpnia

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy, iż termin odbioru zostaje przeniesiony z dnia 15 sierpnia (wtorek) na dzień 17 sierpnia (czwartek).

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonych terminach.


Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 101/5, położonej przy ulicy Żeglarskiej obręb Kajmów – Jezioro Tarnobrzeskie (lokalizacja A2)

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 101/5, położonej przy ulicy Żeglarskiej obręb Kajmów – Jezioro Tarnobrzeskie (lokalizacja A2), stanowiącej własność Miasta Tarnobrzeg zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym, który przeznaczony jest do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod działalność handlowo – usługową na okres 10 lat

Treść ogłoszenia oraz pozostałe dokumenty można przeczytać tutaj:

Ogłoszenie o przetargu

Oświadczenie

Umowa

RODO

Protokół z przetargu


Przesunięcie terminu odbioru z dnia 6 stycznia

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy, iż termin odbioru zostaje przeniesiony z dnia 6 stycznia (piątek) na dzień 5 stycznia (czwartek).

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonych terminach.


Informacja o dodatkowym odbiorze odpadów komunalnych - Miasto i Gmina Baranów Sandomierski

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski, iż w dniu 23 grudnia (piątek) będzie realizowany dodatkowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z posesji, do których z uwagi na złe warunki atmosferyczne nie było możliwości dojazdu w dzień przypadający z harmonogramu.

Bardzo prosimy o odśnieżenie dostępu do pojemników, jak również w miarę możliwości udostępnienie pojemnika w miejscu dostępnym dla śmieciarki.


Przesunięcie terminu odbiorów odpadów w dniach 1 i 11 listopada

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dni ustawowo wolne od pracy, iż terminy odbiorów zostają przeniesione odpowiednio:

- z 1 listopada 2022r. (wtorek) na dzień 3 listopada 2022r. (czwartek),

- z 11 listopada 2022r. (piątek) na dzień 10 listopada 2022r. (czwartek),

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonych terminach.


GMINA WILCZYCE MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW BEZPOŚREDNIO SPRZED POSESJI PAŹDZIERNIK 2022r.

ODPADY przeznaczone do zbiórki mobilnej muszą być:

1) Zgłoszone do odbioru najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem odbioru odpadów (można dokonać wcześniejszego zgłoszenia). Nr tel. na który należy dokonywać zgłoszeń:

Biuro Obsługi Klienta SanTa-EKO Sp. z o.o.

nr tel. 15 823-69-41 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Mieszkańcy podają przy zgłoszeniu adres odbioru oraz rodzaj wystawianych odpadów.

2) Odpady muszą być przygotowane do odbioru w sposób SELEKTYWNY czyli poskładane osobno z podziałem co najmniej na :

a) gabaryty (m.in. meble)

b) elektronika, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny (nie wolno usuwać elementów i części)

c) odpady poremontowe  (w tym wykładziny)

d) gruz (gruz musi być spakowany w worki max. 40kg). Gruz nie może zawierać żadnej innej frakcji odpadów.

e) opony samochodowe

f) odzież i tekstylia

Do każdej przygotowanej przez Mieszkańca frakcji odpadów musi być możliwy niezależny podjazd, ponieważ odpady odbierane będą kilkoma samochodami w zależności od frakcji, więc nie mogą się nawzajem blokować

3) Odpady muszą być przygotowane do odbioru najpóźniej do godz. 7.00 w wyznaczonym terminie zbiórki PRZED posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla specjalistycznych samochodów wykonawcy (musi być dojazd i dostęp do odpadów).

 

MIEJSCOWOŚCI

 

TERMINY

 

MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW
na zgłoszenie telefoniczne bezpośrednio sprzed posesji              

 

Mycie i dezynfekcja pojemników

 

Dobrocice, Pęczyny, Tułkowice, Zagrody, Dacharzów, Wilczyce

 

3 październik 2022r. 

Zgłoszenia telefoniczne
NAJPÓŹNIEJ do 30 września

 

20 październik 2022r.

 

Pielaszów, Daromin, Radoszki , Przezwody

 

 10 październik 2022r.

Zgłoszenia telefoniczne
NAJPÓŹNIEJ do 7 października

 

27 październik 2022r.

 

Bożęcin, Bugaj, Łukawa, Gałkowice-Ocin, Ocinek, Wysiadłów

 

24 październik 2022r.

Zgłoszenia telefoniczne
NAJPÓŹNIEJ do 21 października

 

25 październik 2022r.


Przesunięcie terminu odbioru odpadów z dnia 15 sierpnia

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy tj. 15 sierpnia 2022r. (poniedziałek), iż termin odbioru odpadów zostaje przeniesiony na dzień 16 sierpnia 2022r. (wtorek).

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonym terminie.


Przesunięcie terminu odbioru odpadów z dnia 3 maja

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu 3 maja 2022r. (wtorek - Święto Konstytucji 3-go Maja), iż termin odbioru odpadów zostaje przeniesiony na dzień 4 maja 2022r. (środa).

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonym terminie.


GMINA WILCZYCE MOBILNA ZBIRÓKA ODPADÓW BEZPOŚREDNIO SPRZED POSESJI KWIECIEŃ 2022r.

ODPADY przeznaczone do zbiórki mobilnej muszą być:

1) Zgłoszone do odbioru najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem odbioru odpadów (można dokonać wcześniejszego zgłoszenia). Nr tel. na który należy dokonywać zgłoszeń:

Biuro Obsługi Klienta SanTa-EKO Sp. z o.o.

nr tel. 15 823-69-41 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Mieszkańcy podają przy zgłoszeniu adres odbioru oraz rodzaj odpadów wystawianych odpadów.

2) Odpady muszą być przygotowane do odbioru w sposób SELEKTYWNY czyli poskładane osobno z podziałem co najmniej na :

a) gabaryty ( m.in. meble)

b) elektronika, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny (nie wolno usuwać elementów i części)

c) odpady poremontowe  ( w tym wykładziny)

d) gruz ( gruz musi być spakowany w worki max. 40kg). Gruz nie może zawierać żadnej innej frakcji odpadów.

e) Opony samochodowe.

Do każdej przygotowanej przez Mieszkańca frakcji odpadów musi być możliwy niezależny podjazd, ponieważ odpady odbierane będą różnymi  pojazdami, w zależności od frakcji, więc nie mogą się nawzajem blokować

3) Odpady muszą być przygotowane do odbioru najpóźniej do godz. 7.00 w wyznaczonym  terminie zbiórki PRZED posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla specjalistycznych samochodów wykonawcy (musi być dojazd i dostęp do odpadów).

 

MIEJSCOWOŚCI

 

TERMINY

 

MOBILNA ZBIÓRKA      ODPADÓW 

 na zgłoszenie telefoniczne    bezpośrednio sprzed posesji              

 

Mycie i dezynfekcja pojemników

 

Dobrocice, Pęczyny, Tułkowice, Zagrody, Dacharzów, Wilczyce

 

28 kwietnia 2022r. 

Zgłoszenia telefoniczne NAJPÓŹNIEJ do 26 kwietnia

 

19 maja 2022r.

 

Pielaszów, Daromin, Radoszki , Przezwody

 

 26 kwietnia 2022r.

Zgłoszenia telefoniczne NAJPÓŹNIEJ do 22 kwietnia

 

26 maja 2022r.

 

Bożęcin, Bugaj, Łukawa, Gałkowice-Ocin, Ocinek, Wysiadłów

 

21 kwietnia 2022r.

Zgłoszenia telefoniczne NAJPÓŹNIEJ do 19 kwietnia

 

24 maja 2022r.