GMINA WILCZYCE MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW BEZPOŚREDNIO SPRZED POSESJI PAŹDZIERNIK 2022r.

ODPADY przeznaczone do zbiórki mobilnej muszą być:

1) Zgłoszone do odbioru najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem odbioru odpadów (można dokonać wcześniejszego zgłoszenia). Nr tel. na który należy dokonywać zgłoszeń:

Biuro Obsługi Klienta SanTa-EKO Sp. z o.o.

nr tel. 15 823-69-41 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Mieszkańcy podają przy zgłoszeniu adres odbioru oraz rodzaj wystawianych odpadów.

2) Odpady muszą być przygotowane do odbioru w sposób SELEKTYWNY czyli poskładane osobno z podziałem co najmniej na :

a) gabaryty (m.in. meble)

b) elektronika, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny (nie wolno usuwać elementów i części)

c) odpady poremontowe  (w tym wykładziny)

d) gruz (gruz musi być spakowany w worki max. 40kg). Gruz nie może zawierać żadnej innej frakcji odpadów.

e) opony samochodowe

f) odzież i tekstylia

Do każdej przygotowanej przez Mieszkańca frakcji odpadów musi być możliwy niezależny podjazd, ponieważ odpady odbierane będą kilkoma samochodami w zależności od frakcji, więc nie mogą się nawzajem blokować

3) Odpady muszą być przygotowane do odbioru najpóźniej do godz. 7.00 w wyznaczonym terminie zbiórki PRZED posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla specjalistycznych samochodów wykonawcy (musi być dojazd i dostęp do odpadów).

 

MIEJSCOWOŚCI

 

TERMINY

 

MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW
na zgłoszenie telefoniczne bezpośrednio sprzed posesji              

 

Mycie i dezynfekcja pojemników

 

Dobrocice, Pęczyny, Tułkowice, Zagrody, Dacharzów, Wilczyce

 

3 październik 2022r. 

Zgłoszenia telefoniczne
NAJPÓŹNIEJ do 30 września

 

20 październik 2022r.

 

Pielaszów, Daromin, Radoszki , Przezwody

 

 10 październik 2022r.

Zgłoszenia telefoniczne
NAJPÓŹNIEJ do 7 października

 

27 październik 2022r.

 

Bożęcin, Bugaj, Łukawa, Gałkowice-Ocin, Ocinek, Wysiadłów

 

24 październik 2022r.

Zgłoszenia telefoniczne
NAJPÓŹNIEJ do 21 października

 

25 październik 2022r.


Przesunięcie terminu odbioru odpadów z dnia 15 sierpnia

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy tj. 15 sierpnia 2022r. (poniedziałek), iż termin odbioru odpadów zostaje przeniesiony na dzień 16 sierpnia 2022r. (wtorek).

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonym terminie.


Przesunięcie terminu odbioru odpadów z dnia 3 maja

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu 3 maja 2022r. (wtorek - Święto Konstytucji 3-go Maja), iż termin odbioru odpadów zostaje przeniesiony na dzień 4 maja 2022r. (środa).

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonym terminie.


GMINA WILCZYCE MOBILNA ZBIRÓKA ODPADÓW BEZPOŚREDNIO SPRZED POSESJI KWIECIEŃ 2022r.

ODPADY przeznaczone do zbiórki mobilnej muszą być:

1) Zgłoszone do odbioru najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem odbioru odpadów (można dokonać wcześniejszego zgłoszenia). Nr tel. na który należy dokonywać zgłoszeń:

Biuro Obsługi Klienta SanTa-EKO Sp. z o.o.

nr tel. 15 823-69-41 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Mieszkańcy podają przy zgłoszeniu adres odbioru oraz rodzaj odpadów wystawianych odpadów.

2) Odpady muszą być przygotowane do odbioru w sposób SELEKTYWNY czyli poskładane osobno z podziałem co najmniej na :

a) gabaryty ( m.in. meble)

b) elektronika, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny (nie wolno usuwać elementów i części)

c) odpady poremontowe  ( w tym wykładziny)

d) gruz ( gruz musi być spakowany w worki max. 40kg). Gruz nie może zawierać żadnej innej frakcji odpadów.

e) Opony samochodowe.

Do każdej przygotowanej przez Mieszkańca frakcji odpadów musi być możliwy niezależny podjazd, ponieważ odpady odbierane będą różnymi  pojazdami, w zależności od frakcji, więc nie mogą się nawzajem blokować

3) Odpady muszą być przygotowane do odbioru najpóźniej do godz. 7.00 w wyznaczonym  terminie zbiórki PRZED posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla specjalistycznych samochodów wykonawcy (musi być dojazd i dostęp do odpadów).

 

MIEJSCOWOŚCI

 

TERMINY

 

MOBILNA ZBIÓRKA      ODPADÓW 

 na zgłoszenie telefoniczne    bezpośrednio sprzed posesji              

 

Mycie i dezynfekcja pojemników

 

Dobrocice, Pęczyny, Tułkowice, Zagrody, Dacharzów, Wilczyce

 

28 kwietnia 2022r. 

Zgłoszenia telefoniczne NAJPÓŹNIEJ do 26 kwietnia

 

19 maja 2022r.

 

Pielaszów, Daromin, Radoszki , Przezwody

 

 26 kwietnia 2022r.

Zgłoszenia telefoniczne NAJPÓŹNIEJ do 22 kwietnia

 

26 maja 2022r.

 

Bożęcin, Bugaj, Łukawa, Gałkowice-Ocin, Ocinek, Wysiadłów

 

21 kwietnia 2022r.

Zgłoszenia telefoniczne NAJPÓŹNIEJ do 19 kwietnia

 

24 maja 2022r.


Przesunięcie terminu odbioru odpadów z dnia 18 kwietnia

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu 18 kwietnia 2022r. (Poniedziałek Wielkanocny), iż termin odbioru odpadów zostaje przeniesiony na dzień 15 kwietnia 2022r. (piątek).

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonym terminie.


Informacja dotycząca Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu

Informujemy Mieszkańców Tarnobrzega, że z dniem 31 grudnia 2021r. zakończyły działalność prowadzone przez naszą Spółkę trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu zlokalizowane przy ul. Rusinowskiego 1, ul. Fabrycznej 8 oraz ul. Sienkiewicza 171.

PSZOK-i prowadzone były w ramach umowy przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartej z Miastem Tarnobrzega, która z dniem 31 grudnia 2021r. dobiegła końca.

Dziękujemy bardzo Mieszkańcom Tarnobrzega za aktywne korzystanie z PSZOK-ów w ostatnim roku.


Informacja o pracy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu w okresie świątecznym

Uprzejmie informujemy, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu tj.
punkty przy ul. Rusinowskiego 1, Fabrycznej 8 i Sienkiewicza 171 w dniu 24 i 25 grudnia będą
nieczynne, natomiast w dn. 31 grudnia godziny otwarcia punktów to: 8.00 -12.00.


25. urodziny SanTa - EKO!

Już 25 lat jesteśmy z Państwem i dziękujemy, że Państwo - nasi Klienci i Kontrahenci jesteście z nami.


KOMUNIKAT ws. powołania Izby Branży Komunalnej (IBK)

Informujemy, iż w dniu 11 czerwca 2021 r. w Gdańsku odbyło się zebranie założycielskie Izby Branży Komunalnej (IBK). Ponad 150-ciu przedsiębiorców zdecydowało o powołaniu IBK - wybrano władze oraz uchwalono statut Izby.

Na Przewodniczącego Izby Branży Komunalnej wybrano Sławomira Rudowicza - dotychczasowego Przewodniczącego Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Izba Branży Komunalnej ma – w zamyśle jej założycieli - kontynuować inicjatywy ZPGO oraz twórczo je rozwijać.

- 17 lat działalności ZPGO to ogromny bagaż doświadczeń, wielu sukcesów, choć także i porażek. Wszystkie one inspirują nas do rozszerzenia zakresu działalności na rzecz rozwoju prywatnej przedsiębiorczości w branży komunalnej. Izba Branży Komunalnej, którą właśnie zawiązaliśmy jest odpowiedzią na wyzwania przyszłości i podmiotem, który ma skutecznie nas wszystkich reprezentować – mówi Sławomir Rudowicz, Przewodniczący IBK.

Izba skupia przedsiębiorców i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gospodarki komunalnej oraz podmioty wspierające te branże.
Do priorytetów w swoim działaniu nowo powstała IBK zalicza przede wszystkim: ochronę dostępu przedsiębiorców do rynku usług komunalnych, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wspieranie inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego.


Przesunięcie terminu odbioru odpadów z dnia 3 maja

Uprzejmie informujemy Klientów, którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. 3 maja 2021 (poniedziałek), iż termin odbioru zostaje przeniesiony na dzień 30 kwietnia 2021r. (piątek).

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonym terminie.