Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy, iż termin odbioru zostaje przeniesiony z dnia 1 listopada (środa) na dzień 2 listopada (czwartek).

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonych terminach.