Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. 1 stycznia 2024 roku, iż termin odbioru zostaje przeniesiony na dzień 2 stycznia 2024 roku.

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonych terminach.