Odbiór odpadów opakowaniowych z działalności gospodarczej

Każde przedsiębiorstwo czy firma, sklep, hurtownia codziennie generuje opakowania najróżniejszych rodzajów. Odbierzemy i poddamy recyklingowi opakowania zarówno zgromadzone w tzw. luzie jak też te już wstępnie zbelowane.

Gwarantujemy, że zostaną one zagospodarowane w procesach odzysku i recyklingu. Ważne, aby były prawidłowo wyselekcjonowane i aby nie zawierały zanieczyszczeń. Kilkadziesiąt lat praktyki pozwala udzielać naszym klientom sprawdzonych rad, co do sposób gromadzenia tego typu odpadów, a usługa zawsze jest monitorowana i optymalizowana, tak aby uzyskać jak najwięcej surowca i w sposób dogodny dla klienta. W zależności od ilości posiadanych odpadów naszym klientom zapewniamy pojemniki do gromadzenia odpadów opakowaniowych, worki, kontenery. Zawsze elastycznie dostosowując propozycję. Współpracujemy także ściśle z organizacjami odzysku opakowań, dlatego dla naszych klientów, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie, zapewniamy dokumenty potwierdzające odzysk i recykling odpadów opakowaniowych ( DPO/DPR).