Usuwanie Azbestu

Azbest to silnie rakotwórcza substancja do niedawana dodawana do najróżniejszych materiałów budowlanych i izolacji. Jest na tyle szkodliwa, że w Polsce począwszy od 1998 roku rozpoczął się proces likwidacji azbestu z budynków mieszkalnych. Wymyte przez deszcze i wiatr włókna azbestu to wielkie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Mikroskopijne włókna wchłaniane do płuc są przyczyną śmierci i nowotworów.

Najpopularniejszym produktem zawierającym azbest jest tzw. eternit. Płyta dachowa z cementu i azbestu właśnie. Nasza firma ma szerokie uprawnienia do odbioru i utylizacji azbestu w każdej formie. Nasze doświadczenie w tym względzie to zarówno usuwanie azbestu zalegającego na dachach domów czy budynków gospodarczych, ale także azbestu znajdującego się w elementach konstrukcyjnych np. filarków międzyokiennych w budownictwie wielorodzinnym. Ponadto azbest znajduje się także w izolacjach np. ciepłociągów i w tym względzie także posiadamy doświadczenie w jego usuwaniu np. z sieci ciepłowniczych.

Wszelkie prace przy azbeście realizujemy z dochowaniem obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w sposób bezpieczny dla otoczenia. Usunięty azbest trafia do instalacji posiadających uprawnienia do jego unieszkodliwiania. Każda usługa jest potwierdzona kartą przekazania odpadu.