Odbiór odpadów przemysłowych

Przemysł i przedsiębiorstwa wytwarzają mnóstwo trudnych odpadów wynikających z ich działalności. Od dużych zakładów produkcyjnych począwszy, po warsztaty samochodowe i małe biznesy – wszędzie mamy do czynienia z odpadami przemysłowymi. Odpady takie to prawdziwy balast, ale my pomagamy szybko i profesjonalnie rozwiązywać takie problemy.

Na podstawie posiadanych zezwoleń wydanych na mocy obowiązujących przepisów prawa, odbieramy odpady różnego pochodzenia sklasyfikowane w grupy i kody zgodnie z Katalogiem Odpadów. Na mocy wpisu do Rejestru BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) oferujemy odbiór odpadów pochodzenia przemysłowego, w tym odpadów niebezpiecznych. W tym zakresie posiadamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie, dlatego naszym klientom doradzamy najlepsze i najefektywniejsze rozwiązania. Współpracujemy z wiodącymi instalacjami zajmującymi się bezpieczną utylizacją i unieszkodliwianiem tego typu odpadów. Indywidualnie wyceniamy każdą usługę dostosowując ofertę do preferowanych przez klienta rozwiązań, przy jednoczesnym fachowym doradztwie. Gwarantujemy pełną dokumentację, w tym karty przekazania odpadu.