Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Wokół nas piętrzą się odpady zagrażające środowisku naturalnemu i zdrowiu. Często nie zdajemy sobie sprawy z ich szkodliwości. Tą szczególną grupą odpadów są odpady niebezpieczne, stanowiące bardzo często nieodzowny efekt działalności zakładów przemysłowych, ale także zwykłego bytowania ludzi. Oleje, farby, substancje chemiczne, toksyczne, łatwopalne, trujące i szkodliwe – to nas otacza.

Nasi pracownicy wiedzą co robić. Wystarczy zadzwonić, napisać wiadomość. Skonsultujemy, uzgodnimy szczegóły, jeżeli trzeba – poprosimy o kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej dla optymalnego przygotowania oferty i usuniemy odpad, aby Twoje otoczenie było bezpieczne.
Podobnie jak w przypadku odpadów przemysłowych zakres naszej działalności określony jest w decyzjach dotyczących gospodarowania odpadami, a realizacja odbywa się na mocy wpisu do Rejestru BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska. Zapewniamy karty przekazania odpadu.

Rodzaje odbieranych przez nas odpadów i decyzje na podstawie których działamy można znaleźć pod linkiem do Rejestru BDO https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index, w którym nasz numer rejestrowy to 000000430.