Recykling i odzysk

Recykling odpadów to jedno z głównych zadań stojących przed nowoczesną gospodarką odpadami. Nie ma potrzeby mnożyć hałd śmieci, lepiej przetworzyć je na coś innego. Przyjmujemy frakcje odpadów nadających się do recyklingu i odzysku mając na uwadze dobro środowiska.

Od początku naszej działalności, czyli od ponad 25 lat, z konsekwencją, metodycznie. wdrażamy i propagujemy ideę recyklingu zachęcając tak mieszkańców jak i biznes do sortowania, selekcjonowania, wydzielania ze strumienia odpadów tych frakcji, które mogą zostać przetworzone w procesach recyklingu i odzysku.

Papier, tektura, szkło opakowaniowe, cała gama tworzyw sztucznych – te frakcje odbieramy, wstępnie przygotowujemy i przekazujemy do przetwarzających je recyklerów. Współpracujemy z papierniami, hutami szkła, zakładami przetwarzającymi tworzywa sztuczne – zawsze mając na uwadze, aby jak największy strumień wyselekcjonowanych odpadów mógł być ponownie wykorzystany w przemyśle, a docelowo przez konsumentów.

Przez lata naszej działalności zrealizowaliśmy wiele akcji edukacyjnych z zakresu prawidłowej segregacji, optymalizowania kosztów takich zbiórek jak np. akcja „Zgnieć PET” czy po prostu zapewnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki, które zachęcają i upraszczają cały proces już „u źródła” czyli w momencie, kiedy każdy z nas wyrzuca opakowania i surowce.