Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Sprzęt elektryczny i elektroniczny to znak naszych czasów. Nie są to zwykłe „śmieci”.

Zużyte urządzenia, którymi tak chętnie się otaczamy wypełnione są wieloma materiałami: metalami, szkłem, plastikiem, stopami, substancjami żrącymi i szkodliwymi. Odbieramy elektrośmieci i przekazujemy je do utylizacji. Każdy rodzaj, w każdej ilości.