Wywóz Wielkich Gabarytów

Fotele, meble, okna, drzwi, czyli wielki gabaryt i czasami wielki problem. Ale można go rozwiązać w prosty sposób.
Wszystko, co swoimi rozmiarami zasłużyło na miarę gabarytu, a w praktyce zwyczajnie nie mieści się ani do pojemnika na odpady zmieszane ani nigdzie indziej powinno zostać w sposób odpowiedni odebrane i zagospodarowane.

Nasi pracownicy wyposażeni w odpowiedniej wielkości samochód z dźwigiem HDS odbiorą odpady gabarytowe. Możemy także podstawić kontener.

Alternatywną formą pozbycia się wielkich gabarytów jest dostarczenie ich we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.