Uprzejmie informujemy Mieszkańców Tarnobrzega, iż z dniem 1 kwietnia 2021 roku zostają uruchomione dwa nowe Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowane pod adresami:

  • Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 171 SANTA-PSZOK
  • Tarnobrzeg, ul. Fabryczna 8 EKO-PSZOK

Więcej na temat PSZOKów w Tarnobrzegu