Informacja dotycząca Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu

Informujemy Mieszkańców Tarnobrzega, że z dniem 31 grudnia 2021r. zakończyły działalność prowadzone przez naszą Spółkę trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu zlokalizowane przy ul. Rusinowskiego 1, ul. Fabrycznej 8 oraz ul. Sienkiewicza 171.

PSZOK-i prowadzone były w ramach umowy przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartej z Miastem Tarnobrzega, która z dniem 31 grudnia 2021r. dobiegła końca.

Dziękujemy bardzo Mieszkańcom Tarnobrzega za aktywne korzystanie z PSZOK-ów w ostatnim roku.


Informacja o pracy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu w okresie świątecznym

Uprzejmie informujemy, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu tj.
punkty przy ul. Rusinowskiego 1, Fabrycznej 8 i Sienkiewicza 171 w dniu 24 i 25 grudnia będą
nieczynne, natomiast w dn. 31 grudnia godziny otwarcia punktów to: 8.00 -12.00.


25. urodziny SanTa - EKO!

Już 25 lat jesteśmy z Państwem i dziękujemy, że Państwo - nasi Klienci i Kontrahenci jesteście z nami.


KOMUNIKAT ws. powołania Izby Branży Komunalnej (IBK)

Informujemy, iż w dniu 11 czerwca 2021 r. w Gdańsku odbyło się zebranie założycielskie Izby Branży Komunalnej (IBK). Ponad 150-ciu przedsiębiorców zdecydowało o powołaniu IBK - wybrano władze oraz uchwalono statut Izby.

Na Przewodniczącego Izby Branży Komunalnej wybrano Sławomira Rudowicza - dotychczasowego Przewodniczącego Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Izba Branży Komunalnej ma – w zamyśle jej założycieli - kontynuować inicjatywy ZPGO oraz twórczo je rozwijać.

- 17 lat działalności ZPGO to ogromny bagaż doświadczeń, wielu sukcesów, choć także i porażek. Wszystkie one inspirują nas do rozszerzenia zakresu działalności na rzecz rozwoju prywatnej przedsiębiorczości w branży komunalnej. Izba Branży Komunalnej, którą właśnie zawiązaliśmy jest odpowiedzią na wyzwania przyszłości i podmiotem, który ma skutecznie nas wszystkich reprezentować – mówi Sławomir Rudowicz, Przewodniczący IBK.

Izba skupia przedsiębiorców i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gospodarki komunalnej oraz podmioty wspierające te branże.
Do priorytetów w swoim działaniu nowo powstała IBK zalicza przede wszystkim: ochronę dostępu przedsiębiorców do rynku usług komunalnych, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wspieranie inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego.


Dwa nowe Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu (PSZOK)

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Tarnobrzega, iż z dniem 1 kwietnia 2021 roku zostają uruchomione dwa nowe Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowane pod adresami:

  • Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 171 SANTA-PSZOK
  • Tarnobrzeg, ul. Fabryczna 8 EKO-PSZOK

Więcej na temat PSZOKów w Tarnobrzegu


Praca punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnobrzegu w okresie świątecznym

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Tarnobrzega, iż Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowane przy ul. Rusinowskiego 1, Sienkiewicza 171 oraz Fabrycznej 8 w Tarnobrzegu będą nieczynne w dniu 3 kwietnia 2021 roku (sobota).