Informujemy, iż w dniu 11 czerwca 2021 r. w Gdańsku odbyło się zebranie założycielskie Izby Branży Komunalnej (IBK). Ponad 150-ciu przedsiębiorców zdecydowało o powołaniu IBK – wybrano władze oraz uchwalono statut Izby.

Na Przewodniczącego Izby Branży Komunalnej wybrano Sławomira Rudowicza – dotychczasowego Przewodniczącego Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Izba Branży Komunalnej ma – w zamyśle jej założycieli – kontynuować inicjatywy ZPGO oraz twórczo je rozwijać.

– 17 lat działalności ZPGO to ogromny bagaż doświadczeń, wielu sukcesów, choć także i porażek. Wszystkie one inspirują nas do rozszerzenia zakresu działalności na rzecz rozwoju prywatnej przedsiębiorczości w branży komunalnej. Izba Branży Komunalnej, którą właśnie zawiązaliśmy jest odpowiedzią na wyzwania przyszłości i podmiotem, który ma skutecznie nas wszystkich reprezentować – mówi Sławomir Rudowicz, Przewodniczący IBK.

Izba skupia przedsiębiorców i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gospodarki komunalnej oraz podmioty wspierające te branże.
Do priorytetów w swoim działaniu nowo powstała IBK zalicza przede wszystkim: ochronę dostępu przedsiębiorców do rynku usług komunalnych, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wspieranie inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego.