Informujemy Mieszkańców Tarnobrzega, że z dniem 31 grudnia 2021r. zakończyły działalność prowadzone przez naszą Spółkę trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu zlokalizowane przy ul. Rusinowskiego 1, ul. Fabrycznej 8 oraz ul. Sienkiewicza 171.

PSZOK-i prowadzone były w ramach umowy przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartej z Miastem Tarnobrzega, która z dniem 31 grudnia 2021r. dobiegła końca.

Dziękujemy bardzo Mieszkańcom Tarnobrzega za aktywne korzystanie z PSZOK-ów w ostatnim roku.