ODPADY przeznaczone do zbiórki mobilnej muszą być:

1) Zgłoszone do odbioru najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem odbioru odpadów (można dokonać wcześniejszego zgłoszenia). Nr tel. na który należy dokonywać zgłoszeń:

Biuro Obsługi Klienta SanTa-EKO Sp. z o.o.

nr tel. 15 823-69-41 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Mieszkańcy podają przy zgłoszeniu adres odbioru oraz rodzaj wystawianych odpadów.

2) Odpady muszą być przygotowane do odbioru w sposób SELEKTYWNY czyli poskładane osobno z podziałem co najmniej na :

a) gabaryty (m.in. meble)

b) elektronika, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny (nie wolno usuwać elementów i części)

c) odpady poremontowe  (w tym wykładziny)

d) gruz (gruz musi być spakowany w worki max. 40kg). Gruz nie może zawierać żadnej innej frakcji odpadów.

e) opony samochodowe

f) odzież i tekstylia

Do każdej przygotowanej przez Mieszkańca frakcji odpadów musi być możliwy niezależny podjazd, ponieważ odpady odbierane będą kilkoma samochodami w zależności od frakcji, więc nie mogą się nawzajem blokować

3) Odpady muszą być przygotowane do odbioru najpóźniej do godz. 7.00 w wyznaczonym terminie zbiórki PRZED posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla specjalistycznych samochodów wykonawcy (musi być dojazd i dostęp do odpadów).

 

MIEJSCOWOŚCI

 

TERMINY

 

MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW
na zgłoszenie telefoniczne bezpośrednio sprzed posesji              

 

Mycie i dezynfekcja pojemników

 

Dobrocice, Pęczyny, Tułkowice, Zagrody, Dacharzów, Wilczyce

 

3 październik 2022r. 

Zgłoszenia telefoniczne
NAJPÓŹNIEJ do 30 września

 

20 październik 2022r.

 

Pielaszów, Daromin, Radoszki , Przezwody

 

 10 październik 2022r.

Zgłoszenia telefoniczne
NAJPÓŹNIEJ do 7 października

 

27 październik 2022r.

 

Bożęcin, Bugaj, Łukawa, Gałkowice-Ocin, Ocinek, Wysiadłów

 

24 październik 2022r.

Zgłoszenia telefoniczne
NAJPÓŹNIEJ do 21 października

 

25 październik 2022r.