Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dni ustawowo wolne od pracy, iż terminy odbiorów zostają przeniesione odpowiednio:

– z 1 listopada 2022r. (wtorek) na dzień 3 listopada 2022r. (czwartek),

– z 11 listopada 2022r. (piątek) na dzień 10 listopada 2022r. (czwartek),

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonych terminach.