Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski, iż w dniu 23 grudnia (piątek) będzie realizowany dodatkowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z posesji, do których z uwagi na złe warunki atmosferyczne nie było możliwości dojazdu w dzień przypadający z harmonogramu.

Bardzo prosimy o odśnieżenie dostępu do pojemników, jak również w miarę możliwości udostępnienie pojemnika w miejscu dostępnym dla śmieciarki.