Przesunięcie terminu odbioru z dnia 1 stycznia 2024 roku

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. 1 stycznia 2024 roku, iż termin odbioru zostaje przeniesiony na dzień 2 stycznia 2024 roku.

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonych terminach.


Przesunięcie terminu odbioru w dniach 25 i 26 grudnia

Uprzejmie informujemy Klientów (podmioty gospodarcze i instytucje), którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy, iż termin odbioru zostaje przeniesiony:

- z dnia 25 grudnia (poniedziałek) na dzień 27 grudnia (środa)
- z dnia 26 grudnia (wtorek) na dzień 28 grudnia (czwartek)

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonych terminach.