Przesunięcie terminu odbioru odpadów z dnia 3 maja

Uprzejmie informujemy Klientów, którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. 3 maja 2021 (poniedziałek), iż termin odbioru zostaje przeniesiony na dzień 30 kwietnia 2021r. (piątek).

Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonym terminie.