Przesunięcie terminu odbioru odpadów z dnia 3 maja

Uprzejmie informujemy Klientów, którym odbiór odpadów przypada zgodnie z harmonogramem w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. 3 maja 2021 (poniedziałek), iż termin odbioru zostaje przeniesiony na dzień 30 kwietnia 2021r. (piątek). Prosimy o udostępnienie pojemników w wyznaczonym…

Dwa nowe Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu (PSZOK)

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Tarnobrzega, iż z dniem 1 kwietnia 2021 roku zostają uruchomione dwa nowe Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowane pod adresami: Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 171 SANTA-PSZOK Tarnobrzeg, ul. Fabryczna 8 EKO-PSZOK Więcej na…

Praca punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnobrzegu w okresie świątecznym

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Tarnobrzega, iż Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowane przy ul. Rusinowskiego 1, Sienkiewicza 171 oraz Fabrycznej 8 w Tarnobrzegu będą nieczynne w dniu 3 kwietnia 2021 roku (sobota).